Forfatterarkiv: hanner

Erfaringsutvekslingsseminarer – Canvasprosjekter

Denne uken har vi arrangert to erfaringsutvekslingsseminarer for deltakere som er er med i piltotprosjektene ved HiØ. Det var fint å se hvordan ulike emner ble utformet i Canvas – og hvordan lærere på ulike måter legger tilrette for læring … Les videre

Skrevet i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Presentasjon av Canvasprosjekt på høstkonferansen

På årets høstkonferanse i regi av Norgesuniversitetet ble jeg invitert til å presentere HiØ`s Canvasprosjekt. I forbindelse med presentasjoner om pedagogisk bruk av Canvas ble det laget denne filmen Presentasjonen ligger her Alle presentasjonene fra konferansen ligger her  

Skrevet i Canvas | Legg igjen en kommentar

Nytt studium er i gang

Da er nytt studium i gang. Studiet er revidert fra det som tidligere het praktisk høgskolepedagogikk eller basisstudiet. I det nye studiet er digitale undervisningsformer vektlagt. Innholdet i studiet kan du lese i Studieplan for praktisk høgskolepedagogikk og digitale undervisningsformer … Les videre

Skrevet i PULS | Legg igjen en kommentar

Digitalisering av høgskolen – tema på på årets personalseminar

På årets seminar for teknisk-administrativt ansatte var temaet Digitalisering av høgskolen. På vegne av PULS hadde jeg en presentasjon av hva PULS har bidratt med i dette arbeidet. Henrik Sætra og Trine E Christoffersen presenterte også to prosjekter fra fjorårets … Les videre

Skrevet i PULS | Legg igjen en kommentar

Pilotprosjektene i Canvas er i gang

Til pilotprosjektene i Canvas er det meldt inn ca. 75 ulike emner for studieåret 2017/2018 Oversikt over hvem som er med + mer informasjon om prosjektene ligger på denne siden Det er opprettet en egen support-tjeneste for pilotprosjektene. En prosjektgruppe … Les videre

Skrevet i IKT og læring, PULS | Legg igjen en kommentar

Posterpresentasjon – Digital utviklingsprosjekter

Resultatene fra 14 digitale utviklingsprosjekter ble presentert 9.juni som en åpen dag. Prosjektene har vært gjennomført i studieåret 2016-2017, med tildelte midler på til sammen 1.4 millioner kroner. PULS har ansvaret for å veilede prosjektene. Se HiØ`s omtale av saken  … Les videre

Skrevet i IKT og læring, PULS | Legg igjen en kommentar

Canvasprosjekter 2017-2018

Så er Canvasprosjekter utlyst, prosjektgruppe er opprettet, det er avklart hvem som blir med og arbeidet er i gang. Første dag med opplæring er i dag – og vil fortsette de kommende tre uker. Etter spennende og viktig arbeid for … Les videre

Skrevet i IKT og læring, PULS | Legg igjen en kommentar

Studielederforum 7.april 2017

ORIENTERINGSSAKER Nyhetssak HiØ 4.april 2017 Utlysning av Canvas-prosjekter 2017 – 2018 Studium i praktisk høgskolepedagogikk og digitale undevisningsformer Litt mer om Canvasprosjektene og Studium i høgskolpedagogikk

Skrevet i PULS | Legg igjen en kommentar

Canvas-prosjekter 2017/2018

Etter arbeidsgruppen sine anbefalinger (se innlegg 6.3.2017) er det nå lyst ut Canvasprosjekter for studieåret 2017-2018. Det er også nedsatt en prosjektgruppe som skal legge tilrette for opplæring og support i prosjektperioden og anbefale hvordan den endelige implementeringsprosessen høsten 2018 … Les videre

Skrevet i Canvas, PULS | Legg igjen en kommentar

Reklamefilm til tjenesten DelRett

I forbindelse med relansering av tjenesten DelRett har Norgesuniversitetet laget en reklamefilm: En viktig tjeneste som muligens  ikke er godt nok kjent i UH-sektoren  

Skrevet i Uncategorized | Legg igjen en kommentar