Nytt studium er i gang

Da er nytt studium i gang. Studiet er revidert fra det som tidligere het praktisk høgskolepedagogikk eller basisstudiet.

I det nye studiet er digitale undervisningsformer vektlagt.

Innholdet i studiet kan du lese i Studieplan for praktisk høgskolepedagogikk og digitale undervisningsformer

Studiet er også en del av Canvas pilotprosjektet.

Skrevet i PULS | Legg igjen en kommentar

Digitalisering av høgskolen – tema på på årets personalseminar

På årets seminar for teknisk-administrativt ansatte var temaet Digitalisering av høgskolen.

På vegne av PULS hadde jeg en presentasjon av hva PULS har bidratt med i dette arbeidet. Henrik Sætra og Trine E Christoffersen presenterte også to prosjekter fra fjorårets satsing på Digitale utviklingsprosjekter.

 

Skrevet i PULS | Legg igjen en kommentar

Pilotprosjektene i Canvas er i gang

Til pilotprosjektene i Canvas er det meldt inn ca. 75 ulike emner for studieåret 2017/2018

Oversikt over hvem som er med + mer informasjon om prosjektene ligger på denne siden

Det er opprettet en egen support-tjeneste for pilotprosjektene.

En prosjektgruppe er oppnevnt for å følge opp prosjektene ved bl.a. å

  • etablere nødvendig støtte- og supporttjeneste
  • vurdere mulighe tredjepartsløsninger
  • utvikle retningslinjer for en forvaltningsmodell
  • foreslå en kursmal for opplæring og organisere denne og forestå opplæringen¨
  • evaluere innføeringsprosjektegt og foreslå en forvaltningsmodell

Prosjektet ledes av undertegnede og Arild Flobak – begge ansatt i PULS – som er høgskolens Pedagogiske utviklings- og læringssenter

I løpet av november vil det første erfaringsseminaret arrangeres, der deltakerne inviteres til å utveksle erfaringer, gi hverandre tips, vise fram egne kurs, komme med innspill og råd til prosjektledelsen m.m.

Skrevet i IKT og læring, PULS | Legg igjen en kommentar

Posterpresentasjon – Digital utviklingsprosjekter

Resultatene fra 14 digitale utviklingsprosjekter ble presentert 9.juni som en åpen dag.

Prosjektene har vært gjennomført i studieåret 2016-2017, med tildelte midler på til sammen 1.4 millioner kroner. PULS har ansvaret for å veilede prosjektene.

Se HiØ`s omtale av saken 

 

 

Skrevet i IKT og læring, PULS | Legg igjen en kommentar

Canvasprosjekter 2017-2018

Så er Canvasprosjekter utlyst, prosjektgruppe er opprettet, det er avklart hvem som blir med og arbeidet er i gang. Første dag med opplæring er i dag – og vil fortsette de kommende tre uker.

Etter spennende og viktig arbeid for HiØ

Les mer her

 

Skrevet i IKT og læring, PULS | Legg igjen en kommentar

Studielederforum 7.april 2017

ORIENTERINGSSAKER

Litt mer om Canvasprosjektene og Studium i høgskolpedagogikk

Skrevet i PULS | Legg igjen en kommentar

Canvas-prosjekter 2017/2018

Etter arbeidsgruppen sine anbefalinger (se innlegg 6.3.2017) er det nå lyst ut Canvasprosjekter for studieåret 2017-2018.

Det er også nedsatt en prosjektgruppe som skal legge tilrette for opplæring og support i prosjektperioden og anbefale hvordan den endelige implementeringsprosessen høsten 2018 bør gjennomføres. Jeg skal sammen med min kollega Pål Ellingsen lede prosjektgruppa. Dette blir et interessant og spennende arbeid.

Les med om HiØ-nyheten Ny læringsplattform

Les mer om utlysning av Canvasprosjekter 2017-2018

Skrevet i Canvas, PULS | Legg igjen en kommentar

Reklamefilm til tjenesten DelRett

I forbindelse med relansering av tjenesten DelRett har Norgesuniversitetet laget en reklamefilm:

En viktig tjeneste som muligens  ikke er godt nok kjent i UH-sektoren

 

Skrevet i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Nytt, stort oppslag hos Norgesuniversitetet

Igjen har vi fått et nytt og stort oppslag hos Norgesuniversitetet vedr. neste runde med webinarer.

Les her

Skrevet i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

UNINETT sitt prioriteringsråd for undervisningstøtte

15.-16 mars deltar jeg på oppstartmøtet hos UNINETT – i prioriteringsrådet for undervisningsstøtte.

Utvalget består av ressurspersoner fra norsk universitets- og høgskolesektor. Målet med prioriteringsrådene er å sikre at våre tjenester og leveranser er i tråd med våre kunders behov. Prioriteringsrådene er rådgivende, og bistår UNINETT strategisk med å utvikle et relevant og verdiøkende tjenestetilbud.

Les mer

Et kjempeinteressant og verdigfullt arbeid – og ikke minst relevant for mange av de aktivitetene som PULS jobber med

Skrevet i Uncategorized | Legg igjen en kommentar