Dugnad: Digital kompetanse

I følge en rapport fra IKT-Norge har vi kritisk mangel på IKT-kompetanse. I Østfold kan IT-avdelingen vise til landets 3. beste masterutdanning i anvendt informatikk. Hvordan kan vi få flere skoler i Østfold til å melde seg på Kodetimen og sammen bygge digital kompetanse vi trenger nå og i fremtiden?

La barna bli skapere

Bare i Østfold er det ca 145 grunnskoler og 24 videregående skoler. Dersom det går i snitt 15 elever i hver klasse, og det er tre klasser per trinn, snakker vi om nesten 100 000 barn og unge. Blant dem finnes våre neste skapere! Og det bare i Østfold!

IT-dekan Beathe Due lærer kidsa å kode, Høgskolen i Østfold, Oktober 2014

Foto: Bård Halvorsen. Koding handler om skaperglede og mestring. Du glemmer ikke øynene til et barn som har laget sitt første spill!

Alle elever trenger ikke ta en IT-utdanning, men alle elever bør ha grunnleggende digital kompetanse. Uansett hvilke yrkesvalg elevene tar i fremtiden, må de forholde seg til teknologi.

Hvorfor er digital kompetanse viktig?

Det er viktig at vi vet hva som skjer på, bak og mellom skjermene vi bruker hver eneste dag. Det er viktig å lære at teknologi du bruker ikke kommer av seg selv, eller er gitt en gang for alle. Det er vi mennesker som skaper det vi bruker. I alle yrker og fagdisipliner vil teknologi få en stadig større plass.

Tidligere i år ble viktigheten av dette illustrert av Torgeir Waterhouse fra IKT Norge i hans presentasjon av bevegelsen «Lær Kidsa Koding» på TED Talks i Oslo. Her understreker han hvor avgjørende det er for barn og unge å beherske grunnleggende koding for å kunne være med å skape fremtiden.

Om alle elever, ihvertfall én gang – les kodetimen – kunne kjenne på mestringen av å lage et program selv, og kjenne på følelsen av at det de bruker på maskiner hver dag; det kan de også lage, ja da er vi på riktig vei! Vi trenger skapere, vi trenger IKT-kompetanse for å skape demokratiske samfunn for alle mennesker.

Kjære alle rektorer, lærere og skoleeiere, la elevene delta på Kodetimen 7. til 13. desember!

Alt dere trenger av informasjon om gjennommføring, oppgaver og påmelding finner dere HER. Etter initiativ fra Letizia Jaccheri NTNU, vil flere universiteter og høgskoler stille med fagkompetanse om dere trenger hjelp til å sette igang, så kjære rektorer, lærere og skoleeiere i Østfold ta kontakt med meg om dere trenger hjelp!

Vil dere ha en forsmak? Kodeklubben Halden arrangerer kodekveld mandag 26.10 kl 17.00 til 20.00 her på IT-avdelingen, Høgskolen i Østfold.

 Sammen kan vi løfte digital kompetanse i Østfold

Om flere elever får interesse for teknologi og betydningen det har for samfunnet vi lever i, kan de etterhvert ta en IT-utdannelse i Østfold. Høgskolen i Østfold har blitt kåret til å ha et av landets beste masterutdanninger innen IT, så Østfold har mye å bygge videre på og være stolte av! Å være IT-student er spennende og lærrerikt, som informatikkstudenten Lene Askeland skriver i sitt blogginnlegg om hvorfor hun valgte IT-studier:

I begynnelsen slo det meg ikke at det å ta en utdannelse innenfor IT kunne være aktuelt for meg, og jeg tok faget mest for å ha det gøy. Etter hvert som jeg lærte mer innså jeg at mulighetene innenfor dette fagområdet er nesten uendelige.

Om dere, rektorer, lærere og skoleeiere, lar elevene oppleve mestring og skaperglede, da vil de kanskje få lyst til å ta en IT-utdanning og starte hos oss på Høgskolen i Østfold. Vi vil gjøre alt vi kan for fortsatt å tilby et av landets beste studier. Da tar vi et løft sammen for å styrke digital kompetanse, vi kan sette Østfold på IKT-kartet, og bidra til å møte dagens og morgendagens samfunnsbehov!

Er dere med?

 

Gikk du glipp av lenkene over, her finner du de samlet:

Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Østfold avdeling for informasjonsteknologi

Høgskolen i Østfolds masterstudium er ett av landets beste

IKT Norge – Kritisk mangel på IT kompetanse

Master i anvendt informatikk ved HiØ nr. 3 i landet

Skolehjelperen – Grunnskoler i Østfold

Utdanningsportalen – Videregående skoler i Østfold

Beathe Due

Letizia Jaccheri

Torgeir Waterhouse

IKT-Norge

Lær Kidsa Koding

Kodetimen

Arrangement for kodekveld med Kodeklubben Halden

Lene Askeland

HøIT blogg – Derfor studerer jeg IT-fag