Bilbaner, musikkinstrumenter og quiz

I løpet av høsten har vi hatt besøk av flere skoleklasser, både fra grunnskole og videregående skole.  Under besøkene har elevene jobbet med egne små prosjekter i vårt Makerspace.  De har både brukt ny teknologi og programmering for å lage ting.  Nå ønsker vi å fortelle litt mer om tre prosjekter som har benyttet den samme teknologien for å løse helt forskjellige probelemer: å måle hastigheter på bilbaner, å lage musikkinstrumenter, og å lage quiz.

Har du eller din klasse lyst til å besøke oss?  Ta kontakt med studieleder Monica Kristiansen, så kan vi bli enige om en tid som passer.

Den felles teknologien i alle disse prosjektene er Makey Makey, et lite printkort som koples til PC-ens USB-port.  For datamaskinen ser dette ut som et tastatur og en mus.  Kortet har flere tilkoplingspunkter som kan brukes for å gjøre «hva som helst» til tastaturknapper og musbevegelser.  Sett f.eks. en krokodilleklemme i hullet «Space» og kople denne til noe som leder (litt) strøm, som f.eks. en banan.  Så jorder du deg selv til Makey Makey ved hjelp av et armbånd, eller ved å holde på en ledning.  Når du nå berører bananen ser det ut for PC-en at du har trykket på mellomromstasten!  I tillegg til mellomrom har Makey Makey en rekke forskjellige innganger for forskjellige bokstavtaster, piltaster osv.  Du kan lese mer om Makey Makey på http://www.makeymakey.com.

Det fine med Makey Makey er at vi kan bruke den sammen med forskjellige programmeringsspråk, den er tross alt bare et annerledes tastatur!  Vi har benyttet både Scratch (https://scratch.mit.edu/) og Processing (http://www.processing.org/) sammen med de elevene vi har hatt på besøk.  Scratch er godt egnet for yngre barn, og er programmering basert på visuelle byggeklosser som settes sammen til program.  Processing er et programmeringsspråk og et verktøy for å skrive programkode som er basert på Java.  Det er enkelt å komme igang, og mulighetene er mange for å lage spennende ting, med både lyd, animasjon og grafikk.

Bilbaneprojekt

Elever måler hvor fort bilene kjører

Makerspace skolebesøk

Målepunkt

Bilbaner

De fleste av oss har lekt med Hot Wheels eller andre bilbaner en eller annen gang. Men har du noen gang lurt på hvor fort disse bilene kjører?  I bilbaneprosjektene har elevene bygget målepunkter ved start og mål for å måle tiden bilene bruker på banen.  Målepunktene sender et tastetrykk til PC-en via Makey Makey, og tastetrykkene benyttes for å starte og stoppe en klokke i programmet som elevene lager.  Elevene kan så måle lengden på manen, og i programmet regne ut hastigheten som bilene har basert på tid og strekning.

Musikkinstrumenter

Å lage sitt eget musikkinstrument er en spennende oppgave.  Ført finner elevene lyd til instrumentene.  Så bruker de tastetrykk fra Makey Makey til å spille av disse lydene.  Kreativiteten har vært stor når det gjelder hvordan instrumentene ser ut – alt fra trommer laget av pappkrus og Play-Doh, til fruktxylofoner og pappgitarer med koppertape.  Som avlslutning på disse oppgavene har elevene ofte fremført egen musikk laget på egne instrumenter.

Makerspace Skolebesøk

Nye musikkinstrument lagas

Makerspace Skolebesøk

Elever fremfør egen musikk laget på egne instrumenter

Quiz

Pappkrus og Play-Doh er også et fint utgangspunkt for å lage sitt eget quiz-show.  Via Makey-Makey kan vi finne ut hvem av deltakerne som først trykket på knappen etter at spørsmålet kom på skjermen, vi kan vise navnet på den raskeste deltakeren på skjermen, og quiz-master kan ha sin egen knapp for å starte neste spørsmål.  En morsom oppgave å løse, og ikke minst mye moro når alt virker som det skal!

For oss på Avdeling for informasjonsteknologi er det alltid spennende å se hva elevene kommer frem til av kreative løsninger, og vi ser frem til flere klasser på besøk i vårt Makerspace i  2016.  Har du eller din klasse lyst til å besøke oss?  Ta kontakt med studieleder Monica Kristiansen, så kan vi bli enige om en tid som passer.