Jul på Makerspace

I år är det premiär för en ny expo vid høgskolen. IT avdelningen visar fram sina projekt på IT SHOWTIME den 5 December kl 10-12. Tanken är att det blir ett återkommande event i slutet av terminen.

Vi börjar med projektarbeten från masterkursen i interaktionsdesign. Det blir två timmar av demonstrationer och presentationer i Makerspace. Den här gången visas det fram fyra spännande prototyper:

 • en leksak för barn att skapa egen musik
 • en tangible musikspelare, där alla kan vara med och bestämma vilken musik som ska spelas
 • en interaktiv kylskåp, för att påminna oss om maten och motivera att kasta mindre
 • en smart klocka, som inte bara visa tid, men mäter även puls och visualisera genom färger

Studenterna har lagt prototyper, poster, presentationer och video, så kom och låt dig inspireras.
Makerspace christmasDessutom blir det prisutdelning för vår makerspace jultävling. Du har fortfarande tid att skapa din egen julornament och vara med i tävlingen. Juryn består av Beathe, Monica, Harald och Susanne och det finns fina priser att vinna.

Så till slut önskar jag alla hjärtlig välkomna nästa fredag mellan 10-12 till vår Makerspace för mycket inspiration och en digital julfest!

/Susanne

Om gjestebloggeren

Susanne Stigberg er stipendiat ved avdelingen for informasjonsteknologi på Høgskolen i Østfold, og underviser i interaksjonsdesign på masternivå og forsker innen mobile interaksjoner.

Susanne Stigberg

Susanne Stigberg

Programmering som fag og pedagogisk verktøy i grunnskolen

Fredag 21. november tilbragte Jan Høiberg arbeidsdagen på det flotte Teknologihuset i Pilestredet i Oslo, sammen med rundt 50 grunnskolelærere. Hvis du vil vite hva en fagansatt fra Avdeling for IT ved Høgskolen i Østfold hadde å gjøre i slike omgivelser, er det bare å lese videre.

“Everybody in this country should learn to program a computer, because it teaches
you how to think”— Steve Jobs

Lær Kidsa Koding og Lærerkonferansen 2014

Anledningen for samlingen i Teknologihuset var Lærerkonferansen 2014, arrangert av prosjektet Lær Kidsa Koding (LKK). LKK er en bevegelse som har som formål å få barn og unge interessert i teknologi og realfag, og spesielt IT, ved å lære dem å programmere og kontrollere den teknologien som de i dag alle er brukere av fra før de begynner på skolen.

barn på lkk kurskveld

Fra Lær Kidsa Koding kurskveld på Høgskolen i Østfold, Halden, 3. oktober 2014

Både privat og offentlig sektor bidrar til LKKs arbeid, sammen med en rekke ildsjeler landet rundt. Sentrale støttespillere er næringslivsorganisasjonen IKT Norge, skoleverket og høgskoler og universiteter. LKK bidrar til å arrangere «kodekvelder» for barn og unge, og til opprettelse av lokale «kodeklubber» som f.eks. Kodeklubben Halden som er startet av oss
ved HiØ. LKK tilbyr også skreddersydde opplegg og «kodetimer» som kan brukes som del av undervisningen i grunnskolen.

Lærerkonferansen er et tilbud fra LKK til lærere som ønsker å bruke programmering i egen  undervisning. Konferansen inneholder presentasjoner av hva som foregår på skolefronten i inn- og utland, samtaler om hvor veien går videre, og mange ulike workshops rettet mot programmeringsundervisning. Foredragene i 2014 handlet bl.a. om:

 • Ulike verktøy for programmering i barneskolen.
 • Hvorledes programmering kan forankres i læreplaner for den norske grunnskolen.
 • Innføring av programmering i barneskolene i Estland, England og Frankrike

Ettermiddagssesjonen på konferansen var viet til workshops der lærerne kunne prøve seg på programmering og uttesting av omgivelser som Arduino, Scratch, Kodu, Python, Processing og Code Studio.

 

lærere på LKKs lærekonferanse

Blide og fornøyde lærere på LKKs Lærekonferanse

Denne gangen var det rundt 50 lærere og programmeringsentusiaster fra hele landet, inkludert rektorer og andre skoleledere, som deltok på LKKs lærerkonferanse. Samt en førstelektor i informatikk fra HiØ. Og her kommer forklaringen på hva han hadde der å gjøre:

FoU-prosjektet «Programmering som fag og pedagogisk verktøy i grunnskolen» ved Høgskolen i Østfold

Avdelingene for lærerutdanning (LU) og IT ved HiØ har høsten 2014 startet forberedelsene til et felles forskningsprosjekt med arbeidstittel Programmering som fag og pedagogisk verktøy i grunnskolen. Prosjektet, som er initiert og foreløpig ledet av undertegnede, er en del av LU sin planlagte satsing på forskning i forbindelse med den nye femårige lærerutdanningen. Kravene til kompetanse, forskningsproduksjon og formidling skjerpes betraktelig for fagmiljøene som nå skal utdanne lærere på masternivå, og det er særs viktig for hele HiØ at lærerutdanningen vår lykkes med FoU-satsingen. Høgskolens andre avdelinger og fagmiljø må bidra til dette i tverrfaglige FoU-prosjekter.

I vårt felles prosjekt med LU skal vi se på hvorledes programmering kan brukes i grunnskolen, både som eget, obligatorisk fag og som pedagogisk verktøy. Vi har stor tro på at programmering, der problemer brytes opp i enkeltdeler og deretter beskrives/visualiseres som prosess som skal utføres, kan gi bedre og dypere forståelse for matematikk, realfag og teknologi.

Sentrale forskningsspørsmål er:

 • Hvorledes kan programmering av datasystemer brukes i norsk grunnskole, både som eget fag og som verktøy for å fremme forståelse av matematikk og real- og teknologifag?
 • På hvilket trinn i grunnskolen og på hvilket nivå kan/bør programmeringsfaget introduseres?
 • Hvorledes kan/bør programmeringsundervisningen utformes, og samtidig tilpasses eksisterende læreplaner?
 • Hvilke verktøy og programmeringsomgivelser er egnet?
 • Hvorledes kan nødvendig etter- og videreutdanning av lærerne gjennomføres?
IT-dekan Beathe Due lærer kidsa å kode, Høgskolen i Østfold, Oktober 2014

IT-dekan Beathe Due lærer kidsa å kode, Høgskolen i Østfold, Oktober 2014

Fagmiljøene ved Høgskolen i Østfold er godt egnet til å gjennomføre et slikt prosjekt: Vi har i mange år vært langt fremme nasjonalt i bruk av IT i lærerutdanningene, og har det største IT- miljøet blant de regionale høgskolene. Den samlede kompetansen ved HiØ innenfor pedagogikk, programmering, programmeringsundervisning og realfagsdidaktikk, bør være mer enn tilstrekkelig til å kunne bære prosjektet.

Aktuelle samarbeidspartnere er bl.a. Lær Kidsa Koding (selvfølgelig), Østfoldkommunene og Högskolan i Väst. Vi sikter mot å søke ekstern finansiering fra Forskningsrådets FINNUT- program for forskning og innovasjon i utdanningssektoren. Vi har allerede involvert fler enn 10 HiØ-fagansatte ved de to avdelingene i prosjektet. En fullstendig prosjektplan og søknad(er) om eksterne midler skal utarbeides våren 2015. Det skal arrangeres en intern oppstart-workshop ved HiØ tidlig på nyåret, etterfulgt av et seminar i Halden med eksterne samarbeidspartnere.

Undertegnede diskuterte HiØs forskningsprosjekt om programmering i grunnskolen med flere av deltagerne og foredragsholderne på LKKs lærerkonferanse i Oslo. Reaksjonene var utelukkende positive, og jeg regner med at vi ser noen av foredragsholderne på LKK- konferansen også som bidragsytere på vårt eget seminar i Halden neste år.
Forøvrig var Lærerkonferansen 2014 en svært hyggelig opplevelse, med mange trivelige og engasjerte deltagere. Og vi skal vel til slutt også innrømme at det var litt morsomt å kunne briljere med programmeringsferdighetene under Python-workshopen…

 

Om gjestebloggeren

Jan Høiberg

Jan Høiberg

Jan er førstelektor i informatikk ved HiØ og underviser i bl.a operativsystemer og bildeanalyse. Han har programmert datamaskiner i snart 40 år og sendte sin første e-post i 1982(!).

Studentutveksling til California

Kjære alle studenter, jeg håper dere vil benytte studietiden til å reise utenlands et semester eller to. Denne uken har vi fra Høgskolen i Østfold besøkt California State University Monterey Bay. Det er bare å begynne å planlegge høsten 2015.

Next galaxy or destination unknown #hiof #hiø
Jeg kunne godt tenke meg å bli student igjen. Det er en vilje og interesse for nyskapning om dagen som virkelig inspirerer, og det å studere IT-fag er midt i blinken. I tillegg til å lage fagpakker for utveksling, har avdeling for Information Technology og Communication Design en traineeordning. Studenter, også dere som drar over, har mulighet for internship i Silicon Valley. Jeg kan ikke tenke meg en mer spennende mulighet å få som IT-student! I tillegg ligger Innovation House i Palo Alto, hvor det også lyses ut traineestillinger både for Innovasjon Norge og for start-ups i Bay Area.

En pendlerdrøm suitabletech.com #beam #paloalto
CSUMB ligger ca 2 timer sør for San Fransisco, 1 1/2 time fra Palo Alto og Silicon Valley. Campus er lokalisert i en nedlagt militærbase, og selv om campusområdet er stort, er universitetet omtrent på størrelse med Høgskolen i Østfold. Det virker som studentene får tett oppfølging fra faglærere, på samme måte som i Halden. Menneskene vi møtte var generøse og imøtekommende, vi fikk prøvd både kantiner og kaffebar. Biblioteket er et nybygget aktivhus som produserer all strøm selv. Nye bygg er under oppføring, studenthybler ligger i nærheten. Dette er et bra sted å være! Ta kontakt med Lailainternasjonalt kontor om du har lyst til å reise ut, eller om du ønsker mer informasjon.

Lone Cypress #latergram

Denne uken er HiØ vertskap for NIK-konferansen i Fredrikstad, hvor fagfolk og forskere fra universitet- og høgskolesektoren møter offentlige og private aktører. Det blir tre spennende dager!

19. november arrangeres Næringslivsdagen 2014 ved Høgskolen i Østfold, studiested Fredrikstad. Det blir foredrag, konkurranser og stands fra ulike bedrifter og organisasjoner som har fokus på innovasjon og skaperglede. Er du student, ta deg en tur og slå av en prat!

 

Fagdag på MakerSpace

Denne uken er vi så heldige å få et gjesteinnlegg av Monica og Susanne, som har skrevet litt om fagdagen som ble arrangert på MakerSpace forrige uke. Dette er tredje året på rad at Halden IT-forum arrangerer fagdag for elever i 10. klasse ved ungdomskolene i Halden. Fagdagen spenner seg over to dager, der den første dagen tilbringes på en IT-bedrift i Halden, mens den andre dagen tilbringes her hos oss på Avdeling for informasjonsteknologi på HiØ. I år var vi så heldige å få besøk av 23 elever fra ungdomsskolene Risum, Strupe, Rødsberg og Aremark .

Processing og Arduino Tinkerkit

Etter registrering ble elevene delt inn i 6 grupper og tatt med til HiØs nye makerspace. To grupper fikk i oppgave å jobbe med Processing og Arduino Tinkerkit for å skape en avansert Scribbler. Resultatet ble et tegneprogram som styres av sju personer:

 • En som styrer x-koordinaten
 • En som styrer y-koordinaten
 • En som styrer fargen rød
 • En som styrer fargen grønn
 • En som styrer fargen blå
 • En som styrer fargens gjennomsiktighet
 • Og til slutt en som fjerner alt innhold på skjermen

 

tegneprogram

Musikkinstrumenter med MakeyMakey

To grupper fikk i oppgave å jobbe med MakeyMakey for å lage sine egne musikkinstrumenter. Den ene gruppen benyttet sine instrumenter til å spille Guitar Hero i Scratch, mens den andre gruppen skapte musikk ved å benytte Processing. Instrumentene som ble lagd var:

 • Hanske
 • Guitar
 • Xylofon
 • Piano
 • Trommer
gitar hanske

XylofonLego Mindstorms

De to siste gruppene fikk i oppgave å jobbe med Lego Mindstorms, der de programmerte en robot til å følge en svart strek på et hvitt bord og til å plukke opp og legge fra seg en ball.

robot

Etter lunsj presenterte alle gruppene prosjektene sine, og vi er utrolig stolte over
hva de fikk til på så kort tid. Elevene var engasjerte, samarbeidsvillige og kjempeflinke, og både elever, studenter og forelesere lærte masse denne dagen. Dessverre var det bare en jente som var med denne gangen, men vi håper og tror at flere jenter kommer neste gang :) En stor takk rettes til våre positive og engasjerte studenter, som gjør HiØ Makerspace til et flott sted å være :)

-Susanne og Monica

Om Gjestebloggerne

Monica Lind Kristiansen jobber som studieleder ved avdeling for informasjonsteknologi på Høgskolen i Østfold, og er statistiker med interesse for programvaresikkerhet. Susanne Stigberg er stipendiat ved avdelingen for informasjonsteknologi på Høgskolen i Østfold, og underviser i interaksjonsdesign på masternivå og forsker innen mobile interaksjoner.

Monica Kristiansen

Monica Kristiansen

Susanne Stigberg

Susanne Stigberg

Rekruttering

Det er i hovedsak tre ting vi i universitets- og høgskolesektoren blir målt på. Det er publisering, evne til å etablere eksternfinansierte forskningsprosjekter, og gjennomstrømming av studenter. Bak tallene som angir dette ligger det mange faktorer. For å sikre gjennomstrømming er det for eksempel viktig å tiltrekke seg gode og mange studenter og gi dem det beste studietilbudet. Jeg vil dele litt om hva vi tenker rundt rekruttering.

Rekruttering

Rekruttering er kritisk for å sikre god gjennomstrømming, og dette gjelder alle studier. I løpet av vinteren vil vi på avdelingen lage en type langsiktig rekrutteringsstrategi. Selv om vi i dag har mange aktiviteter rettet mot potensielle studenter, vil det ta litt tid før vi kan se noen effekter av det vi gjør. Derfor er det fint å se på hva vi gjør, samt se på andre, hva de gjør som fungerer.
Rekruttering er et av temaene på NIK2014, som arrangeres 17. til 19. november på Høgskolen i Østfold. NIK er en etablert nasjonal konferanse for formidling av forskning og avansert utviklingsarbeid innen informatikk. Konferansen er samlokalisert med Norsk informasjonssikkerhetskonferanse (NISK) og Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi (NOKOBIT). Ta en titt på programmet, og meld deg på!

#nik2014 in the making! Dere gjør en kjempejobb Tom Heine & Tone! Siste frist for påmelding i dag nik2014.hiof.no #hiof #hiø

Tom Heine og Tone legger siste hånd på programmet.

På konferansen skal blant annet tidligere student ved IT-avdelingen på HiØ, Håkon Wium Lie, holde en Keynote om “Arbeidsuka i niende”. Selv er jeg bedt om å holde et innlegg om hva vi tenker om rekruttering ved Høgskolen. Selv om vi ikke har en langsiktig strategi enda, gjør vi mye forskjellig.

Hva gjør vi?

Makerspace, som vi åpnet på IT-avdelingen i oktober er allerede blitt svært populært blant studenter og ansatte, og et perfekt rom for å vise hva IT-studier kan dreie seg om. Torsdag 30.10 hadde vi 24 10.klassinger fra Risum, Rødsberg, Aremark og Strupe ungdomsskole på besøk i Makerspace. Her fikk de blant annet prøve hvordan et tegneprogram kan lages og brukes i praksis – via noen dingser, ledninger, fysisk samarbeid, litt kunnskap og mye moro!

Elever fra ungdomsskolen tester utstyret på makerspace

Her ser vi Karen Emilie Engh Johansen og Martin Dahle fra Risum.
Foto: Baard Halvorsen

Det å vise elever og studenter hva teknologi kan brukes til tror jeg er noe av det viktigste vi kan gjøre for å vekke interesse for studiene våre. Vi må lage nye og andre fortellinger om hva IT er. Det å kunne programmere, hente data, analysere, skape innhold og tjenester, åpner opp for nyskapning innenfor alle fagfelt. Teknologi er i alt vi omgir oss med, og det er viktig at vi kan rekruttere et mangfold av skapere. Vi vet ennå ikke om elevene som var på besøk hos oss vil søke seg hit etter endt videregående, det er fortsatt mange år til. Det vi håper er at de sitter igjen med en god følelse og en interesse for teknologi de vil gå videre med.

Rollemodeller

Spørsmålet om rollemodeller er noe som ofte trekkes frem når det er snakk om jenter og IT. En av de store utfordringene ligger i å rekruttere flere jenter til IT studier, men det handler egentlig ikke om jenter, det handler om å tiltrekke seg forskjellige hoder av alle kjønn og erfaringsrom. På den ene siden er det litt rart at fokus på rollemodeller i teknologibransjen får så stor oppmerksomhet. Hva med mangfoldet på lærerutdanningene, der er det stor mangel på gutter? Vi trenger ulike typer mennesker innenfor alle studier og fagfelt. Derfor tenker jeg rollemodeller har en viktig funksjon for å skape variasjoner om fortellinger om ulike fag og studieretninger.

Gjennomstrømming

Hva betyr rekruttering for gjennomstrømming? Det hjelper lite om vi tiltrekker oss et mangfold av smarte hoder om de ikke fullfører studiene sine. Innholdet og miljøet på studiene spiller også viktige roller, og det er noe vi må jobbe kontinuerlig med. Makerspace ser vi er en god arena for å skape et godt studiemiljø, da dette er et rom som er for alle, og der alle skal bli møtt med et “hei” når de kommer inn 24/7. Gode forelesere, spennende forskningsprosjekter å delta i, og muligheter til å ta deler av studiet ved en utenlandsk institusjon er også noe som er veldig verdifullt. Det er mange faktorer som skal på plass for å nå mål man blir vurdert på. Det viktigste er likevel at barn og unge som vokser opp i dag får mulighet til å lære hva som er inne i, bak og mellom skjermene de bruker. Medium har publisert et interessant intervju av en tenåringsjente som akuratt har begynt å lære å kode, verdt å lese! IT-fag er nåtidens sløyd, alle trenger ikke bli snekkere, men det er lurt å vite at alt du ser på skjermene er laget av mennesker, og det mennesket kan være deg.

Bare for å vise mangfoldet i IT-studiene, her følger et lite reisebrev fra Joakim Karlsen som forrige uke var på en spennende konferanse i Helsinki:

Design Thinking

Sist uke gikk NordiCHI’14 av stabelen i Helsinki, Finland. Vi ble representert med Susanne og Joakim som deltok på en workshop om hvordan design thinking kan hjelpe HCI forskninga. Det var spennende å jobbe med dette temaet sammen med folk fra IFI, Sintef, Aarhus, Telenor og Linköping. Her er lenke til bidragene fra deltagerne på workshopen: Papers for presentation.

Siste del av arbeidet ble gjort med utgangspunkt i bibliotek og kombinasjonen av papir og digitalt. Konferansen ellers var lærerik og spennende med keynote av gamle gode Donald Norman, og mange interessante paperpresentasjoner av forskere fra hele verden. Et viktig spørsmål på konferansen var forskjellen på radikal og inkrementell innovasjon innen feltet. Avslutningsvis kom Antti Oulasvirta på banen med forslag til og erfaring med automatisk optimalisering av brukergrensesnitt. Neste konferanse skal avholdes i Göteborg av avdeling for anvendt informatikk som er at samarbeid mellom Chalmers og Göteborg unversitet. Her burde vi være godt representert!

Presentasjon av masterprosjekter

På torsdag og fredag presenterte masterstudentene sine påbegynte prosjekter. Her var det mange spennende prosjekter, og jeg gleder meg til å se resultatene neste år. Det var et bredt spenn av temaer i presentasjonene, og de to vanligste temaene dreide seg om maskinlæring og visualisering av strømforbruk. Andre temaer var helse-informatikk, virtual reality, og språk-app for småbarn.

Noen av prosjektene jeg syns er ekstra spennende, er prosjektene til Martin Eskerud og Anders Skaalsveen. De bygger videre på et prosjekt de gjorde i Mobile Anvendelser forrige semester, sammen med Caroline Sofie Olsen. Prosjektet gikk ut på å lage et brukergrensesnitt for hjemmeautomasjon, og for dette vant de fremtidskonferansens pris for beste studentprosjekt.

Martin Eskerud bygger videre på prosjektet med å se nærmere på brukergrensesnittet. I applikasjonen brukes et graf-interface for å visualisere de forskjellige enhetene (tv, lys, stekeovn osv) i hjemmet. Brukergrensesnittet skal både gi en oversikt over de forskjellige enhetene, og gi brukeren en mulighet til å kontrollere enhetene, og lage forskjellige tilkoblinger mellom de. Han skal forsøke å svare på spørsmålet:

How can relationships between household devices be visualized by using a graph interface for the purpose of home automation?

Anders Skaalsveen skal se på back-end biten av applikasjonen, det vil si at han skal se på hvilke teknologier og fremgangsmåter man kan bruke for å få alle enhetene i hjemmet til å kommunisere med hverandre, og applikasjonen. Forskningsspørsmålet hans lyder:

How can a dynamic home automation environment with ambient
intelligence be designed and implemented through accumulation
of smart objects in home networks?

Anders Skaalsveen

Anders Skaalsveen presenterer. På skjermen ser man graf-interfacet til prototypen.

Martin Eskerud

Martin Eskerud presenterer sitt masterprosjekt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De fleste av prosjektene skal være ferdig i mai, og da blir det nye presentasjoner fra studentene. Det blir spennende å se hva alle har fått til! Innen den tid må jeg også bli ferdig med mitt eget prosjekt, som går ut på å sammeligne fremgangsmåter for å lage narrative visualiseringer. Jeg skal se på hvilke fordeler/ulemper et ferdig verktøy laget for ikke-programmerere gir, i forhold til å programmere visualiseringen selv.

Dette er første blogginnlegget jeg skriver for denne bloggen, og det vil komme flere utover av meg og andre gjestebloggere fremover. Jeg har tatt på meg jobben som blogg-assistent for Beathe, og gleder meg til samarbeidet videre med bloggen :)

Tech og EdTech

Av og til er det viktig å komme seg ut fra vante plasser, både for å bli inspirert av andre og for å ta med seg inspirasjon tilbake til egen arbeidsplass. Torsdag denne uken var en slik dag.

Musikk + IT = kreativ boom

Musikk + IT = kreativ boom, var tittelen på Aleksander Refsum Jensenius sitt innlegg på torsdag, og prosjektet som smeltet mitt dekanhjerte. For andre år på rad har jeg deltatt på Cutting Edge, som er en del av en hel rekke spennende arrangementer under Oslo Innovation Week. Innenfor sporene Tech og EdTech fikk jeg æren av å kommentere 8 innlegg á10 minutter sammen med investor Martin Hauge og Torgeir Waterhouse fra IKT-Norge. Det var alle spennende prosjekter, men jeg har lyst til å trekke frem tre.

Det jeg fant mest inspirerende i alle prosjektene som ble presentert, er hvordan teknologi brukes på tvers av alle fagområder innen forskning og utvikling. Digital kompetanse og teknologi inngår i alle fagfelt fordi bruk av disse kunnskapene brukes til å skape endringer, til å gi nye verktøy og metoder for å tenke nytt. Som professor Aleksander Refsum Jensenius fra Institutt for musikkvitenskap sa;

det er ikke teknologien i seg selv, men de uendelige måtene for hvordan teknologi kan brukes, som er spennende.

I prosjektet FourMs, som overskriften viser til, bruker de teknologi til å analysere hvordan mennesker opplever musikk. De har blant annet funnet ut ved hjelp av sensorer plassert på kroppen, at alle mennesker kan bevege seg etter musikk; det er ingen som er såkalt tonedøve. De bruker teknologi til scenekunst, til idrett og helse i et musikkprosjekt, og dette er fantastiske tverrfaglige kombinasjoner.

Denne metodikken går rett inn i vår kjernevirksomhet ved avdeling for informasjonsteknologi, da dette er eksempel på anvendt informatikk. Vi utforsker hvordan teknologi kan utvikles og brukes i samfunnet og for mennesker i verden. FourMs brukes også innen helsefag, og det var spennende å se parallellen til Rhyme, musikk- og helseprosjektet Harald Holones deltar i. Ved å ta utgangspunkt i musikk, og viktigheten av dette for mennesker, kan man bruke teknologi som verktøy for å bedre helsen og for å øke livskvaliteten til mennesker, hvorav fokuset i dette prosjektet er barn med ekstra behov.

RHYME is a five year research project (2010-2015) financed by Research Council of Norway through the VERDIKT programme. The goal of the RHYME project is to improve health and life quality for persons with severe disabilities, through use of “co-creative tangibles”.

Globale klasserom

Det andre prosjektet som inspirerte, var læringsplattformen Kahoot! Dette er en spillbasert læringsplattform med ambisjoner om å skape globale klasserom. Tjenesten går rett inn i våre egne planer om å bygge en avdelingsovergripende Lab for Læring og Media. Kahoot er et glimrende eksempel på hvordan læringstjenester og verktøy kan være med å endre undervisningshverdagen og bidra til å styrke engasjementet. Kahoot føyer seg inn i rekken av spennende og engasjerende spillbaserte tjenester som utfordrer lek og alvor dikotomien. Lek utelukker ikke alvor, alvor utelukker ikke lek.

I dagens samfunn er det viktig å ta utdanning på alvor, og da er det viktig å se hvordan kunnskaper vi får fra spill og bruk av teknologi kan bidra til å gjøre læring og kunnskapsutvikling bedre. I min lille familie er Kahoot blitt en morsom og samlende lørdagsunderholdning, og jeg anbefaler alle å prøve – mye læring og masse humor.

Simulering og spill

Det er ikke bare i klasserom, og i stua en lørdagskveld, at spill kan brukes. Attensi ved Trond Aas presenterte et prosjekt de har sammen med det nye Sykehuset i Østfold. Ekstra gøy er det at vi på Høgskolen i Østfold også er en del av dette gjennom et tverrfaglig forskningsprosjekt. Joakim Karlsen skal sammen med flere fra Høgskolen i Østfold forske på effekten av simulering og bruk av spill i opplæring av sykehuspersonell til det nye sykehuset i Østfold.

Hvis spill og simulering som læringsplattform har en bevisbar effekt i forhold til å gjøre store og komplekse omstillingsprosesser i helsevesenet enklere, kan dette etableres som en kostnadseffektiv og god metode for framtidige endringsprosjekter – Joakim Karlsen.

Her ser dere Trond Aas fra Attensi på scenen under Cutting Edgepresenterer simulering og spill i opplæring av pleiere til det nye sykehuset i Østfold.

... og ekstra gøy at et #FoU prosjekt der #hiø er inne var et av temaene #spill og #simulering som #læringsplattform - her presentert av Trond Aas #attensi

Det er viktig å se på hvilke læringseffekter spill og simulering har. Teknologiene, verktøyene, mediene og de digitale læringsverktøyene vi skaper og bruker vil spille en nøkkelrolle i kunnskapsproduksjonen fremover. Jeg er en lykkelig dekan når vi er på denne ballen!

Makerspace er skaperglede

Denne uken har Høgskolen i Østfold fått sitt eget Makerspace! Her skal vi stimulere til forskningsbasert innovasjon gjennom felles skaperglede.

Takket være ekstra bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet og tillitt fra ledelsen ved Høgskolen i Østfold, ble vi tildelt nok midler til å etablere Høgskolens eget Makerspace. Tusen takk! Makerspace er en åpen arena for alle på høgskolen, studenter, ansatte og eksterne partnere, der vi kan møtes for å eksperimentere, leke og skape.

Forskning og undervisning er nysgjerrighet og skaperglede

Siden i sommer har studenter og ansatte jobbet for å få Makerspace opp å stå. På wikien for Makerspace kan dere se hva vi allerede har fått på plass, og hva vi kan boltre oss i. Denne uken fikk vi også besøk av Høgskoleavisa hvor dette viktige poenget fra FoU-leder Harald Holone kom fram:

Hensikten med HiØ Makerspace er å tilby studenter et fysisk rom og et levende miljø der målet er å lære noe nytt ved å oppmuntre til nysgjerrighet og skaperglede

Det er viktig at Makerspace er åpent og tilgjengelig for alle, at vi klarer å etablere en inkluderende delingskultur. Jeg vet at dere som bruker Makerspace nå, alltid sier hei til, og ønsker nye som kommer innom velkommen med et smil. Det håper jeg dere fortsetter med. Vi har alle vært nye en gang, og det meste blir ufarlig med et hei, et smil og et velkommen.

Det å legge til rette for skaperglede er viktig både for undervisning og for forskning. Vi håper å kunne dele skaperglede med andre Universiteter og høgskoler, nærings- og samfunnsliv og andre interesserte fremover.

En internasjonal bevegelse

Roger Antonsen

Roger Antonsen

Vi var så heldig å få besøk av selveste Roger Antonsen fra Informatikkavdelingen ved Universitetet i Oslo på åpningsdagen. Han har vært og er en ildsjel for Åpen Sone og ga oss en skikkelig inspirasjoninsprøyting i går, tusen takk! En stor ære å ha deg på besøk og takk for gode tips! Håper vi kan skape fagnettverk og godt samarbeid for studenter og ansatte fremover. Da er det en god anledning å melde seg på GameJam 24/10 og MakerCon 17-18/10 for å møte andre skapere.

Takk til alle ildsjeler

Jeg er stolt av at HiØ er del av en internasjonal skapebevegelse – tusen takk til ivrige kollegaer og studenter som har brukt masse tid på å få rommet i stand. Takk til studentene som viste frem prosjekter de har jobbet med, og en stor takk høgskoledirektør Carl-Morten Gjeldnes  som ble med på åpningen! Det er nå vi starter!

Stort å åpne #hiø sitt #makerspace - masse mennesker, mye energi og skaperglede! Gleder meg!

 

#JamIT vinnere og andre oppdateringer

Å være i oppstart av en blogg krever opplæring og diskusjoner, og jeg har valgt å gå litt forsiktig frem. Så selv om det har gått snart to uker er det likevel stas å gratulere vinnerne og deltakerne på #JamIT for strålende prestasjoner! Gode ideer det er verdt å gå videre med. Nå håper jeg dere som deltok har lært masse om nyskapning. Dette vil vi gjenta!

For å få lov til å delta på midtveispresentasjonen kl 19.00 i kveld, må de ha fullført minst 5 av disse oppgavene. Krav, tidspress og humor på #jamIT #hiø #hiof

Det er aldri for sent å hedre de som hedres kan, så jeg vil gjerne takke alle gruppene som deltok på arrangementet, og spesielt gratulere vinnergruppen PurpleDot ClassMate! Gruppen består av studentene Erlend Joakim Sveen, Pernille Omberg, Kathrine Nygaard-Hansen og Thomas Bergby.

Det som skjer fremover nå er at alle gruppene kan få hjelp på Drivhuset over gaten av Solveig K Østby til å spisse ideene, videreutvikle konseptet, lage prototyper, teste litt til, og finne passende forretningsmodeller. Deretter vil vinnergruppen dra til IKT-Norge og Innovasjon Norge for å presentere konseptet sitt. Det blir stas!

PurpleDotClassmate, vinnere av JamIT

PurpleDot ClassMate

Jeg blir fortsatt full av energi når jeg tenker på hvor mye disse studentene fikk skapt i løpet av en helg! Vinnergruppen er allerede på Twitter og Facebook for å dele ideene sine, disse studentene er det verdt å følge! 5. november skal PurpleDot ClassMate presentere konseptet sitt på en workshop om fleksibel læring i Lab for Læring og Media – påmelding kommer snart! Ta en titt på Twitter, gruppen allerede er godt i gang, og søker folk som kan være med å brukerteste produktet:

Nye publikasjoner

I tillegg til studentaktiviter, jobber vi også med å spisse forskningsprofil og med å publisere resultater fra allerede pågående forskning. Denne uken er det vår nye professor Ricardo Colomo Palacios som siden sist har fått antatt 4 artikler det er verdt å kikke på om du er interessert i informasjonssystemer:

Offisiell åpning av Makerspace

Makerspace Høgskolen i Østfold8. oktober kl 16.30 blir det offisiell åpning av Makerspace. Kollegaer og studenter har stått på i hele sommer for å få dette rommet til å bli et kreativt samlingspunkt for alle på avdelingen. Flere forelesere har allerede brukt Makerspace inn i undervisningen, dette er veien vi skal gå: Forskningsbasert undervisning. Resultater av disse studentenes arbeid skal vises frem på åpningen, og dette ser jeg frem til. I tillegg får vi besøk av Roger Antonsen fra informatikkavdelingen ved Universitetet i Oslo og primus motor for Makerspace-bevegelsen i Norge. Han vil dele sine erfaringer fra Makerspace i Oslo med oss, og vi håper på et bra samarbeid og kunnskapsdeling fremover.

Nå sitter jeg på flyet på vei til Amsterdam, og ønsker dere med dette en riktig god helg! Jeg vil gi en ekstra tusen takk til masterstudent Julie Røsok som vil hjelpe til med denne bloggen fremover!

Forskningsdager og #jamIT

Denne uken, og neste uke er det forskningsdager over hele landet. På høgskolen har det i tillegg vært 20-års jubileum. Gratulerer! Her er en liten oppsummering av aktiviteter ved IT-avdelingen denne uken, og litt informasjon om hva som skjer akkurat nå.

Forskningsdagene arrangeres over hele landet. Fra aktivitetene på Høgskolen i Østfold har jeg klart å få med meg noe. Først hadde vi fagdag der næringsliv og akademia presenterte ulike perspektiver på kunnskap, klima og velferd. Under Forskerduellen holdt vår egen Susanne Kock Stigberg PhD og foreleser i interaksjonsdesign, sammen med de andre forskerne, en glitrende presentasjon. 5-miutters formatet er krevende men godt!

Lær Kidsa Koding

Mandag ettermiddag dro en gjeng med studenter fra Kodeklubben Halden og jeg over til Inspiria Science Centre hvor vi sammen med Skill Norge AS ville teste senteret for fremtidige Lær Kidsa Koding arrangementer. Nettet fungerte og barna som deltok virker fornøyde, så da håper jeg interesserte i Østfold, næringsliv og organisasjoner, vil støtte opp om å lære kidsa koding. Takk til Skill som stilte med saft og pølser til barna!

Live fra #jamIT

Å dra i gang #jamIT har jeg drømt om siden jeg startet på HiØ. Sammen med Drivhuset og linjeforeningen på IT-avdelingen Enigma har vi i snaue to måneder planlagt dette arrangementet, og i går, fredag kl 17.00 gikk startskuddet for 48 timer med tverrfaglig samarbeid, ide- og konseptutvikling. Her snakker vi tidspress, prototyping, brukertesting og design.

Jeg fikk gleden av å holde en kort innledning på fredag om hvorfor vi kjører et #jamIT her på HiØ. Det er lite som er mer faglig og sosialt tilfredsstillende, kreativt og skapende enn å søke forbi etablerte forestillinger om samfunnet, mennesker og teknologier. Det er med humor, glede og tidspress vi jobber best sammen på jam for å skape nye eller bedre tjenester, konsepter, måter å gjøre ting på. Jeg tror på å jobbe tverrfaglig, å brukerteste, å gjøre endringer, å teste igjen og igjen sammen med andre som tenker annerledes enn en selv. Alle som deltar denne helgen vil sitte igjen med ny læring og ser viktigheten av å lytte, tenke høyt og av å skape noe nytt sammen. Det er veldig gøy å se de entusiastiske studentene, den herlige gjengen fra Jam Oslo, driftige Solveig fra nyetablerte Drivhuset og den eminente forretningsutvikleren Salvador, alle med mye å gjøre, frigjøre tid for å være med på denne lærerrike helgen, takk! I skrivende stund er det tre konsepter som er under utvikling – to som faller inn under forskningsområdet vårt IT4Living, og et konsept som går inn under IT4Learning. Gjennom lek og moro, krav og tidspress får prosjektdeltakerne nå veiledning av to designere og en forretningsutvikler. For å få lov til å delta i midtveispresentasjonen kl 19.00 i kveld må de i tillegg ha gjennomført minst 5 av følgende oppgaver:

 • Gjøre behovskartlegging ved å snakke med bruker
 • Lag 10 litt ulike ideer til løsninger, og velg en.
 • Bygg en fysisk prototype.
 • Gå en tur, strekk armer til hode, skulder, kne og tå og klapp hverandre på skulderen for arbeidet så langt.
 • Spill ut et tjeneste-scenario med dere selv eller med seigmenn.
 • Lag en forbedret prototype basert på brukertest.
 • Lag en pitch på 1 minutt som selger tjenesten deres.

Jeg blir alltid imponert over hvor mye vi kan skape sammen med gode metoder og godt humør! Om 1 time blir det midtveispresentasjoner. I morgen får gruppene tid til å gjøre forbedringer etter kommentarer fra juryen, og det den store finalen! Torgeir Waterhouse fra IKT-Norge, forretningsutvikleren Henrik Ericsen og jeg er i juryen – og premien, ja, det blir å pitche konseptene for både IKT-Norge og Innovasjon Norge!

Fortsettelse følger…