Dekanlykke

Informasjonsteknologi er det mest spennende faget om dagen, og det er fordi alt vi har rundt oss vil bli digitalisert. Ved semesterstart har jeg æren av å ønske mine studenter velkomne og forteller dem at de har tatt et riktig valg. Jeg har et stort ønske om at enda flere unge mennesker vil velge IT-studier slik at vi utdanner nye skapere, aktive og samfunnsengasjerte skapere.

IT handler like mye om store samfunnsomveltninger som personlige interesser. Tenk på din favoritthobby. Med grunnleggende teknologikompetanse vil du lett kunne se hvordan din hobby ville bli enda bedre, sikrere, lettere,morsommere eller annerledes. Våre studenter har blikket rettet mot disse mulighetene hver dag!

JamIT

Fortellinger fra HøIT

27. august var jeg på et Girl Geek Dinners arrangement der kjernefysikeren og bloggeren Sunniva Rose holdt et spennende foredrag. Hun bød på seg selv, faget sitt og viste stor formidlingskunst, og nå har jeg fått et ganske godt grep på hva thorium er. Jeg har de siste årene også latt meg begeistre av HP-garasjen gjennom Tinteguri-bloggen og de gode refleksjonene fra Bente Kalsnes doktorgradsarbeid. Det er mange gode formidlere og takket være mennesker som tar seg tid til å fortelle får jeg og andre innsikt i nye univers.

ggdø

Jeg tror på viktigheten av å dele med samfunnet hva som skjer ved vår avdeling også. Kanskje blir noen som ikke vet hva IT er, like begeistret for våre fag som jeg har blitt for Thorium, datajournalistikk og HP-garasjen.

Denne bloggen skal bidra til å skape nye fortellinger om hva det vil si å jobbe med IT. Jeg håper at dette kan inspirere unge mennesker og mange flere jenter til å velge IT-studier. Ja, da blir jeg en lykkelig dekan! :-)