Det nye Studentrådet og «Studiebarometeret 2015»

Studentrådet HS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra venstre: Nanna Moen, Nanna Brinkmann, Caroline Kruse, Guro Eidal Hanserud og Emma Dahl.

Idag var første mulighet til å møte hele det nye Studentrådet ved avdelingen. Nanna Brinkmann er leder  og Nanna Moen er nestleder. Begge representerer i Avdelingsstyret, og var med her for første gang i forrige uke. Studentrådet er med i Studentparlamentet, se alle medlemmene her. 

Tema for dagens møte med Studentrådet var en gjennomgang av resultatene fra Studiebarometeret 2015. Vi i ledelsen fikk direkte respons og innspill i det videre arbeidet og har nå laget en plan for videre oppfølging sammen med studentene og fagmiljøet. Resultatene fra Studiebarometeret var overveiende positive  men vi ser enkelte områder som må undersøkes nærmere, blant annet det som handler om studentenes medvirkning.  Les pressemeldingen her.