God sommer!

Kjære alle,

Jeg slutter meg til rektors og direktørens feriehilsen og vil føye til med noen ord og bilder herfra.

På nettsiden vår finner du  en sak om årets avgangseremonier. «Hele»  byen var fylt opp med festkledde nye kandidater til arbeidslivet. På bildet under ser du  seks av de seksten kandidatene som har avlagt mastergrad i henholdsvis Master i Tverrfaglig samarbeid og Master i psykososialt arbeid. Gratulerer!

Masterstudenter

Forrige uke signerte jag flere hundre vitnemål, vel vitende om at våre nyutdannede profesjonutøvere er svært ettertraktet i helse- sosial og velferdstjenestene. Og her skal nevnes at det er spesielt mange kandidater som har fullført på ordinær tid. Eksempelvis ble det på sosialt arbeid for tre år siden tatt opp 45 studenter til 40 studieplasser. 44 kandidater er nå uteksaminert (i  2015 ble det tatt opp 55 studenter til 50 plasser der samtlige 55 har gjennomført det første studieåret). På velferdsfag  ble det tatt opp 39 studenter til 35 plasser. 37 er nå uteksaminert.

Avdelingens ansatte legger også ned en betydelig innsats i gjennomføring av FoU prosjekter, søke eksterne forskningsmidler og ikke minst i å formidle resultater av prosjektene. Svært mange av våre prosjekter gjennomføres i nettverkssamarbeid med andre fagmiljøer i  arbeidslivet og akademia både nasjonalt og internasjonalt. Som ett av flere bidrag til økt synliggjøring av forskningen,  er det laget en rapport som gir korte presentasjoner av alle prosjektene.  Hele 75 større og mindre FoU prosjekter er presentert her.

Utviklingsprosjektet «Faglig organisering ved HS» har vært i fullt driv hele semesteret. Forslaget til ny modell ble presentert på sommerens siste personalmøte som ble rundet av med en sommerlunch. Som en musikalsk forrett den dagen fikk vi en stemningsfull og nydelig konsert med Magnus Grønneberg.

Magnus

 

I tiden før og rundt studiestart den I6. august skal det myldre i gangene her igjen. Det ser jeg virkelig fram til. Og vi har fortsatt noen ledige studieplasser, sjekk her.

Alle nye studenter og ansatte ønskes velkommen til avdelingen.   Alle dere som studerer og jobber her ønskes velkommen tilbake etter en vel fortjent sommerferie.

Makrell

God sommer!

 

 

 

Hentet inspirasjon i Finland

Avdeling for helse- og sosialfag mottok tidligere i år mottok invitasjon til å komme på et «bli-bedre-kjent» besøk ved Arcada i Helsingfors som «utbildar attraktiva proffs».

Vår avdeling for helse- og sosialfag i Fredrikstad har en portefølje som samsvarer godt med Arcadas, både på bachelor- og masternivå. Innen 2017 har vi som målsetning å kunne tilby 30 ECTS på engelsk til innkommende studenter fra våre partnere.

Mer om besøket er å finne på Arcadas egne nettsider!

Reisefølget bestående av Kristin , Anne og Tove og med Marthe og Carina foreviget selvsagt det hele med en Arcada-selfie:)

HS-ansatte Kristin , Anne og Tove og med Marthe og Carina.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Vi trenger dere!

Nok et studieår er ved veis ende og nye kull studentkull har gjennomført sine studier.
Etter fullført bachelorutdanning kan avgangsstudentene ved Avdeling for helse- og sosialfag nå kaste seg ut i et arbeidsmarked som trenger dem.
Her på bloggsiden vår deler vi mer enn gjerne noen minner fra årets avslutningseremoni!

Studentene Hedda (f.v.), Inga og Gea gleder seg til å ta fatt på jobben som sykepleier. Studietiden

BILDETEKST HOVEDBILDE: Studentene Hedda (f.v.), Inga og Gea gleder
seg til å ta fatt på jobben som sykepleier. Studietiden vevd Høgskolen i Østfold
avsluttet de med å holde tale foran flere hundre gjester.
(Alle foto: Ann-Kristin Johansen HiØ) 

– Selv om vi er mange så er vi for få når jobben skal gjøres. Etterspørselen er stor og den vil bli større.
Det var det klare budskapet fra fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund (NSF) Østfold Karen Brasetvik da hun talte til avgangsstudentene på sykepleierstudiet ved Høgskolen i Østfold.

Av de totalt 3.000 som har fullført sykepleierutdanningen i 2016 så har 175 gjennomført bachelorstudiet ved Høgskolen i Østfold.
– Dette er en av Norges mest populære sykepleierutdanninger, sa Brasetvik og fortsatte:

Jobben som sykepleiere gjør er viktig for folk flest, fra vugge til grav. Det forplikter og samfunnet stiller høye krav til vår profesjon. Vi trenger modige stolte og tydelige sykepleiere!

Avgang3.JPG
BILDETEKST Stolte av studentene: Fylkesleder i Sykepleierforbundet
Karen Brasetvik (f.v.), studieleder for sykepleie Tove Gulbrandsen og
varaordfører Kari Agerup gleder seg over at 175 nye sykepleierstudenter
fra Høgskolen i Østfold er klare for yrkeslivet.

Lettet, stolt og vemodig

Deltidsstudent Gea Restad var blant studentene som talte på avgangsseremonien som fant sted på Scandic City i Fredrikstad.
– Vi er nå med på laget som skal gjøre norsk helsevesen bedre, sa hun og innrømmet samtidig at det var mange følelser i sving på avslutningsdagen.
– Jeg er lettet over endelig å være ferdig, stolt over å ha klart å fullføre, men samtidig føles det vemodig at en fantastisk periode på høgskolen nå er over, sa Restad.
Medstudent Hedda Fossdal beskrev det slik:
Dette er en festdag for oss nyutdannede og de som er med oss!

Begge studentene gleder seg stort til å ta fatt på sykepleieryrket.
Sykepleieryrket berører, krever og gir, sa Fossdal.

Både varaordfører i Fredrikstad Kari Agerup og assisterende fylkesmann Kjersti Gram Andersen deltok på begge avgangsseremoniene.
– Få ting i livet er så givende som å hjelpe andre. Dere har slått inn på et felt som er både utfordrende og spennende og som vil kreve mye av dere, sa Agerup.

Viktige for velferds-Norge

Etter at årets avgangsseremoni for sykepleierstudentene var over var det de cirka 160 velferdsviterne, barnevernspedagogene, sosionomene og vernepleierne sin tur.

Avgang2.JPG
BILDETEKST Trangt om plassen: Fire store kull med velferdsvitere,
sosionomer, barnevernspedagoger og vernepleiere kunne endelig feire
at bachelorstudiene var fullført.

David Forsell fra Fellesorganisasjonen (FO) Østfold var blant de mange eksterne gjestene som ønsket å komme med en hilsen til avgangsstudentene.
– Nå er dere utøvere av hver deres profesjon. Dere er viktige for velferds-Norge og utviklingen av den, sa han.

Forsell rådet studentene til å gå inn i den kommende arbeidshverdagen med ydmykhet.
– Men ikke vær redd for å by på deg selv som fagperson. Og ha alltid med dere brukerperspektivet, lød hans oppfordring.

Prorektor Stein Haugom Olsen var også tilstede på begge seremoniene og ønsket begge studentgruppene lykke til på veien videre.
– Vi er veldig stolte av dere og naturligvis veldig glade for at dere valgte Høgskolen i Østfold, sa han.
Og ga samtidig utrykk for at han håpet på et gjensyn med bachelorstudentene.
– Jeg håper vi kan ønske dere velkommen tilbake som student på et eller annet tidspunkt, sa prorektor.