‘Fra Gammelt til Nytt Sykehus’

Prosjekt fra gammelt til nytt

Bildet over er hentet fra sykehuset Østfolds hjemmeside (klikk på bildet for å få det større).

Vi samarbeider med Sykehuset Østfold om det  unike  forskningsprosjektet ‘Fra Gammelt til Nytt Sykehus’ som startet opp høsten 2015. Pasienters oppfattelse av kvalitet på helsetjenestene og de ansattes jobbtilfredshet  dokumenteres gjennom spørreundersøkelser og intervjuer i overgangen fra  det «gamle» sykehuset i Fredrikstad til det nye sykehuset på Kalnes. Mandag starter den store datainnsamlingen blant ansatte og pasienter i prosjektet. Dette er et interessant forskningsprosjekt som har stor samfunnsnytte, og vi håper på god svarprosent. Takk til Sykehuset Østfold for samarbeidet og ikke minst takk til alle prosjektmedarbeidere med prosjektleder Vigdis Grøndahl i spissen.