«Gutten som ble oppdratt som en hund – en historie om vold mot barn»

Førsteamanuensis Kaare Torgny Pettersen holdt et engasjerende foredrag om et vanskelig tema på Campus Moss 28. september.  Pettersen har vært  ansatt ved Avdeling for helse- og sosialfag siden 2002. Han har jobbet med vold og overgrep siden 1981 både som barnevernsarbeider, co-terapeut for gruppebehandling av overgripere, foreleser og som forsker. Han arbeider til daglig ved bachelorutdanningen i sosialt arbeid , videreutdanning i vold i nære relasjoner og videreutdanning i tiltak mot seksuelle overgrep mot barn.  Les mer her.

20160928_192015
Bildet: Kaare Torgny Pettersen på Children’s International School, som Campus Moss hadde leid for anledningen.
Pettersen avla sin doktorgrad i 2009. Avhandlingen handler om hvordan skyld og skam påvirker mennesker som har vært utsatt for seksuelle overgrep som barn. Foredraget bygget på noen få av de hundrevis av barn Pettersen har møtt i de 35 årene han har arbeidet med denne problematikken og hvordan disse barna kan hjelpes. Se screencast av foredraget her.
20160928_191932
Bildet:
Omtrent 65 tilhørere var tilstede. Etter en times forelesning tok Pettersen i mot spørsmål og kommentarer.  Det ble et nært  møte mellom publikum om et vanskelig tema.
 

Arbeids- og sosialkomiteen på besøk i dag

Stortingets Arbeids- og sosialkomité  er på reise i fylket og  har valgt å besøke HiØ og Avdeling for helse- og sosialfag. Vi får nå en unik anledning til å presentere forskningen og utdanningene våre, men også å knytte kontakter med komiteens medlemmer. En stor del av vår portefølje er relatert til komiteens arbeidsområder.  Spesielt vil jeg trekke frem den nye Stortingsmelding 33  «NAV i en ny tid – for arbeid og aktivitet» som drøfter strategisk retning for videreutviklingen av arbeids- og velferdsforvaltningen. Vår forskning som presenteres i dag vil – i all hovedsak – tematisk sett dreie seg rundt denne meldingen. Stortingspolitikerne får presentert resultater fra forskningsprosjekter som kan bidra direkte inn i politikkutformingen på området. Følgende program presenteres:

 

Auditoriet A-326 fra kl. 11.00-12.30

11.00      11.15              Velkommen til Høgskolen i Østfold v/rektor Hans Blom og dekan Mona  Jerndahl Fineide

11.15        12.30            Høgskolens helse- og sosialforskning og dens betydning for arbeids- og sosialkomiteen arbeid v/FoU leder Finn Samuelsen

  • «Samhandling i helse- og sosialtjenestene» v/professor Helge Ramsdal
  • «Praksis og kunnskapsutvikling i NAV-kontor», resultatene fra Supported Employment (SE)» v/ førstelektor/prosjektleder Erna Haug
  • «Sosial ulikhet i helse – i Østfoldkontekst» v/professor Camilla Ihlebæk
  • «Kompetanseutvikling gjennom mentorskap. HiØs engasjement i prosjekt Nattergalen» v/høgskolelektor Nita Ørmen
  • «Lederskap og produksjonsstyring i NAV» v/ Pål Ellingsen

 

Galleriet S-201 fra kl. 12.30-14.00

12.30    13.30          Lunsj. Ordfører i Fredrikstad Jon Ivar Nygaard og Fylkesmannen i Østfold v/ Nina Westby Evensen sammen med øvrige deltar.

13.30    14.00  –    «Velferdsutdanningene med vekt på velferdsvitere» v/studieleder Terje Grøndahl  og høgskolelektor/koordinator Anne Glømmen

 

 

 

 

«Bare barn vet hvordan det er å være barn»

Stipendiat Ann-Kristin Johansen trakk 180 tilhørere på Litteraturhuset i Fredrikstad i kveld. Ann-Kristin er i sluttfasen av sitt doktorgradsprosjekt ved  Institutt for psykologi ved NTNU. Her forsker hun på barn som lever med vold og hvordan hjelpeapparatet møter og arbeider med barn med voldsopplevelser.

ann-kristin

Bildet: Ann.Kristin Johansen på Litteraturhuset

Med foredraget «Barns stemmer om vold i nære relasjoner – hva kan vi lære»? formidlet hun sitt materiale og analyser av observert dommeravhør av barn som har fortalt om volden de har opplevd hjemme. Et meget interessant foredrag i regi av Forskningsdagene 2016, les mer her.

 

Høstens vakreste eventyr..

… det er når hundrevis av nye studenter starter opp her ved campus Fredrikstad. For et par uker var det studiestart for nye bachelourstudenter og studenter på videreutdanningene i Akutt-Anestesi, Operasjon og Intensiv (AAIO). Studentene ble møtt av stands, musikk og introduksjonsforelesninger. Nå er de første fadderukene over, og studentene er godt i gang med sine programmer.

 

Studiestedsåpning Korps

Bildene over: Velkomstskomiteen er klar og et korps var på jakt etter nye medlemmer.

Master- og videreutdanningene startet opp idag. Alt var klart for den første studiedagen for studenter ved videreutdanning i Akuttgeriatri, videreutdanning i Tiltak mot seksuelle overgrep mot barn, vår ny-etablerte videreutdanning i psykisk helsearbeid og Master i tverrfaglig samarbeid. Alle disse utdanningene er deltidsutdanninger.  En videreutdanning eller masterutdanning innenfor helse, sosial og velferdssektoren gir større personlige og faglige muligheter.  Arbeidslivet trenger den nye kunnskapen som studentene bringer tilbake i vekslingen mellom studier og jobb.  Det er stor mangel på kvalifisert arbeidskraft og det er et stort behov for kunnskapsutvikling. Nå blir det muligheter for å «dykke» ned i mange spennende og viktige fagfelt.

 

Oppstart MA og VI 2016

Bildet over: fra dagens felles studiestartåpning for nye master- og videreutdanningsstudenter.

Velkommen som ny student ved Avdeling for Helse- og sosialfag!