I medvind på forskingspublisering

Nå er statistikken fra fjoråret tilgjengelig i databasen for høyere utdanning og det er gledelige tall å lese.

Antall publikasjoner har vært økende de siste år, med unntak av fjoråret som hadde en liten nedgang fra 37 i 2014 til 34 i 2015. Derfor ekstra gledelig å få tallene fra fjoråret. Det ble registrert 57 publikasjoner fordelt på 48 på nivå 1 og 9 på nivå 2. En økning på hele 63.9% i såkalte publikasjonspoeng, der 87% av publikasjonene er på nivå 1 og 13% på nivå 2. Til sammenligning var kun 0.2% på nivå 2 i 2015. Samlet sett har avdelingen nesten tredoblet antall vitenskapelige publikasjoner i løpet av fire år. Alle vet at  det å få publisert en vitenskapelig tekst krever hardt arbeid og målrettet innsats. Tusen takk.

 

 Bildetekst: Fra gårsdagens møte i FoU utvalget. Fra venstre: Christian Sørhaug, Hanne Dybvik,  Tonje Brun, Finn Samuelsen, Vigdis A. Grøndahl og Trond Heitmann.