– Mastersyken er en feil diagnose!

Med masterstudiet i sykepleie bidrar Høgskolen i Østfold til å gi sykepleierne et helt nødvendig løft.

Heier på HiØs nye masterprogram: Statssekretær Lisbeth Normann mener det gir etterspurt kompetanse. (Foto: Ann-Kristin Johansen)

Det var budskapet fra statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Lisbeth Normann da hun var med og markerte åpningen av masterstudiet i avansert sykepleie ved kronisk sykdom ved Høgskolen i Østfold. Studieprogrammet startet opp denne uken og det aller første kullet fikk høre foredraget til Normann. Hun mener den kompetansen som masterstudiet gir er helt nødvendig for å øke sykepleiernes autoritet og innflytelse. Debatten om mastersyke valgte hun å punktere.

– Mastersyken er en feil diagnose. Graden er egentlig uvesentlig, det er kompetansen denne graden gir som er viktig, understreket Normann.

Hun mener studiet er med på å heve sykepleierens status.
– Fag er autoritet, makt og innflytelse. Vi blir modigere med økt utdanning, sa statssekretæren da hun gjestet Avdeling for helse og velferd på studiested Fredrikstad.

Heier på HiØs masterprogram

Normann var svært direkte i sin åpningstale til avdelingens ledelse, fagansatte og ferske masterstudentene.

– Det er viktig å satse på økt klinisk kompetanse. Den vi har i dag er ikke god nok, sa hun og la til:
Vi har et felles ansvar for å vise at en sånn type kompetanse er klin nødvendig.

Høgskolen i Østfold markedsfører masterprogrammet på følgende måte: «Fokuset for dette studiet er utvikling av avansert klinisk vurderings- og handlingskompetanse, i tråd med behovene i fremtidens helsetjenester».

Statssekretæren hadde selv kikket gjennom informasjonen om studiet på høgskolens nettsider og likte tydeligvis det hun fant.

– Heia, sier jeg. Dette er nødvendig, var Normanns respons på studiet som er unikt fordi det har kronisk sykdom som et overbyggende tema.

Hun var også tydelig på at det er knyttet høye forventninger til de som velger å ta en masterutdanning innenfor sykepleie.
– Det investeres i dere og det vil stilles andre krav til dere en de som har en bachelor i sykepleie, sa Normann.

Savner synlige sykepleiere

Trettisyv sykepleiere har takket ja til å starte på det ferske masterstudiet som går på deltid over fire år.

– Jeg har inntrykk av at mange er glade for å komme i gang og at de samtidig er spente på den kunnskapen som dette studiet skal gi, sier professor og prorektor ved HiØ Lars-Petter Jelsness-Jørgensen.

Han har vært sentral i planleggingen av det nye programmet og mener studiet er helt i tråd med samfunnsbehovet.
– Vi hadde godt kvalifiserte søkere og fylte opp mer enn det som var minimumskravet.  Gitt det korte tidsintervallet vi hadde har vi hatt en fantastisk god respons, sier prorektoren.

Statssekretær Lisbeth Normann og professor og prorektor ved HiØ Lars-Petter Jelsness-Jørgensen smilte bredt da de ønsket velkommen til den nye masteren i sykepleie denne uken.

Kronikere er en pasientgruppe i kraftig vekst i samfunnet.

– Mange må leve hele livet med kronisk sykdom og dette er ikke en ensartet gruppe. Dere skal håndtere alle kategorier kronikere når dere er ferdige her, minnet Lisbeth Normann om.

Hun understreket også at helsevesenet er inne i et paradigmeskifte der pasienten vil få mer innflytelse over egen behandling.
– Pasientene skal ikke plasseres noe sted. Pasienten skal møtes som en likeverdig part i øyehøyde, sa Normann.

Samtidig etterlyste hun tydelige sykepleiere som melder seg på i den helsepolitiske debatten.

– Det er sjeldent sykepleierne deltar. Dere må mene noe om faget deres! lød oppfordringen fra statssekretæren.