Arbeids- og sosialkomiteen på besøk i dag

Stortingets Arbeids- og sosialkomité  er på reise i fylket og  har valgt å besøke HiØ og Avdeling for helse- og sosialfag. Vi får nå en unik anledning til å presentere forskningen og utdanningene våre, men også å knytte kontakter med komiteens medlemmer. En stor del av vår portefølje er relatert til komiteens arbeidsområder.  Spesielt vil jeg trekke frem den nye Stortingsmelding 33  «NAV i en ny tid – for arbeid og aktivitet» som drøfter strategisk retning for videreutviklingen av arbeids- og velferdsforvaltningen. Vår forskning som presenteres i dag vil – i all hovedsak – tematisk sett dreie seg rundt denne meldingen. Stortingspolitikerne får presentert resultater fra forskningsprosjekter som kan bidra direkte inn i politikkutformingen på området. Følgende program presenteres:

 

Auditoriet A-326 fra kl. 11.00-12.30

11.00      11.15              Velkommen til Høgskolen i Østfold v/rektor Hans Blom og dekan Mona  Jerndahl Fineide

11.15        12.30            Høgskolens helse- og sosialforskning og dens betydning for arbeids- og sosialkomiteen arbeid v/FoU leder Finn Samuelsen

  • «Samhandling i helse- og sosialtjenestene» v/professor Helge Ramsdal
  • «Praksis og kunnskapsutvikling i NAV-kontor», resultatene fra Supported Employment (SE)» v/ førstelektor/prosjektleder Erna Haug
  • «Sosial ulikhet i helse – i Østfoldkontekst» v/professor Camilla Ihlebæk
  • «Kompetanseutvikling gjennom mentorskap. HiØs engasjement i prosjekt Nattergalen» v/høgskolelektor Nita Ørmen
  • «Lederskap og produksjonsstyring i NAV» v/ Pål Ellingsen

 

Galleriet S-201 fra kl. 12.30-14.00

12.30    13.30          Lunsj. Ordfører i Fredrikstad Jon Ivar Nygaard og Fylkesmannen i Østfold v/ Nina Westby Evensen sammen med øvrige deltar.

13.30    14.00  –    «Velferdsutdanningene med vekt på velferdsvitere» v/studieleder Terje Grøndahl  og høgskolelektor/koordinator Anne Glømmen

 

 

 

 

Mona Jerndahl Fineide