Ny kunnskap om betydningen av mentorskap

Tidsskriftet  NORGES BARNEVERN  publiserte nylig artikkelen «Kompetanseutvikling gjennom mentorskap»

Forfatterene er høgskolektorene Nita Ørmen og Hege Simensen . Artikkelen gir en beskrivelse av et utvalg barnevernpedagogstudenters opplevelse av å være mentor. Det diskuteres hvorvidt en mentorordning kan være et supplement til ordinære praksisstudier i henhold til rammeplanen for 3-årig barnevernspedagogutdanning. Artikkelen bygger på tematisk analyse av fokusgruppeintervjuer. Intervjuene som har blitt gjennomført, kan indikere at studentene erverver relasjonelle erfaringer ved å være mentor. Videre kan datamaterialet tyde på at mentorene erverver kunnskap om barn og deres livsvilkår.

Funnene synliggjør også at ulike rammebetingelser og forutsetninger må være til stede for å benytte mentorskap som praksis for framtidige barnevernspedagoger.

Les artikkelen i sin helhet i  NORGES BARNEVERN 3–4-2016

nattergal-kopi

 

Les mer om mentorordningen Nattergalen her.

 

Ørmen og Simensen ble tildelt Utdanningskvalitetsprisen  2014.

 

– Vi trenger dere!

Nok et studieår er ved veis ende og nye kull studentkull har gjennomført sine studier.
Etter fullført bachelorutdanning kan avgangsstudentene ved Avdeling for helse- og sosialfag nå kaste seg ut i et arbeidsmarked som trenger dem.
Her på bloggsiden vår deler vi mer enn gjerne noen minner fra årets avslutningseremoni!

Studentene Hedda (f.v.), Inga og Gea gleder seg til å ta fatt på jobben som sykepleier. Studietiden

BILDETEKST HOVEDBILDE: Studentene Hedda (f.v.), Inga og Gea gleder
seg til å ta fatt på jobben som sykepleier. Studietiden vevd Høgskolen i Østfold
avsluttet de med å holde tale foran flere hundre gjester.
(Alle foto: Ann-Kristin Johansen HiØ) 

– Selv om vi er mange så er vi for få når jobben skal gjøres. Etterspørselen er stor og den vil bli større.
Det var det klare budskapet fra fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund (NSF) Østfold Karen Brasetvik da hun talte til avgangsstudentene på sykepleierstudiet ved Høgskolen i Østfold.

Av de totalt 3.000 som har fullført sykepleierutdanningen i 2016 så har 175 gjennomført bachelorstudiet ved Høgskolen i Østfold.
– Dette er en av Norges mest populære sykepleierutdanninger, sa Brasetvik og fortsatte:

Jobben som sykepleiere gjør er viktig for folk flest, fra vugge til grav. Det forplikter og samfunnet stiller høye krav til vår profesjon. Vi trenger modige stolte og tydelige sykepleiere!

Avgang3.JPG
BILDETEKST Stolte av studentene: Fylkesleder i Sykepleierforbundet
Karen Brasetvik (f.v.), studieleder for sykepleie Tove Gulbrandsen og
varaordfører Kari Agerup gleder seg over at 175 nye sykepleierstudenter
fra Høgskolen i Østfold er klare for yrkeslivet.

Lettet, stolt og vemodig

Deltidsstudent Gea Restad var blant studentene som talte på avgangsseremonien som fant sted på Scandic City i Fredrikstad.
– Vi er nå med på laget som skal gjøre norsk helsevesen bedre, sa hun og innrømmet samtidig at det var mange følelser i sving på avslutningsdagen.
– Jeg er lettet over endelig å være ferdig, stolt over å ha klart å fullføre, men samtidig føles det vemodig at en fantastisk periode på høgskolen nå er over, sa Restad.
Medstudent Hedda Fossdal beskrev det slik:
Dette er en festdag for oss nyutdannede og de som er med oss!

Begge studentene gleder seg stort til å ta fatt på sykepleieryrket.
Sykepleieryrket berører, krever og gir, sa Fossdal.

Både varaordfører i Fredrikstad Kari Agerup og assisterende fylkesmann Kjersti Gram Andersen deltok på begge avgangsseremoniene.
– Få ting i livet er så givende som å hjelpe andre. Dere har slått inn på et felt som er både utfordrende og spennende og som vil kreve mye av dere, sa Agerup.

Viktige for velferds-Norge

Etter at årets avgangsseremoni for sykepleierstudentene var over var det de cirka 160 velferdsviterne, barnevernspedagogene, sosionomene og vernepleierne sin tur.

Avgang2.JPG
BILDETEKST Trangt om plassen: Fire store kull med velferdsvitere,
sosionomer, barnevernspedagoger og vernepleiere kunne endelig feire
at bachelorstudiene var fullført.

David Forsell fra Fellesorganisasjonen (FO) Østfold var blant de mange eksterne gjestene som ønsket å komme med en hilsen til avgangsstudentene.
– Nå er dere utøvere av hver deres profesjon. Dere er viktige for velferds-Norge og utviklingen av den, sa han.

Forsell rådet studentene til å gå inn i den kommende arbeidshverdagen med ydmykhet.
– Men ikke vær redd for å by på deg selv som fagperson. Og ha alltid med dere brukerperspektivet, lød hans oppfordring.

Prorektor Stein Haugom Olsen var også tilstede på begge seremoniene og ønsket begge studentgruppene lykke til på veien videre.
– Vi er veldig stolte av dere og naturligvis veldig glade for at dere valgte Høgskolen i Østfold, sa han.
Og ga samtidig utrykk for at han håpet på et gjensyn med bachelorstudentene.
– Jeg håper vi kan ønske dere velkommen tilbake som student på et eller annet tidspunkt, sa prorektor.