Disputas i svensk stil gjennomført med glans!

Fredag 4.desember forsvarte Heidi Aarum Hansen sin doktorgradsavhandling «Barnevernets stemmer – En diskurs og profesjonsteoretisk orientert analyse av fenomenet barnevernfaglig kompetanse»

En disputas er alltid en begivenhet, men at vi har en fagansatt som disputerer her på HiØ er noe helt spesielt. Når våre stipendiater tar sine doktorgrader ved andre universiteter så gjennomføres også disputasen der.  Kollegaer, venner og familie reiser ofte langt avgårde for å delta. Den 4.desember kom universitetet for aller første gang til oss; ledelsen og veiledere fra Göteborg Universitetet, kommisjonsmedlemmene og opponent Ingrid Söderlind fra Linöpings Universitet. Til sammen sju personer.

Enstemmig kommisjon

På disputasdagen hadde studieleder Terje og jeg en hyggelig lunsj med denne gjengen aller først, og da vi ankom seminarrommet for selve disputasen ble vi møtt av Heidi som var klar for å forsvare sitt mangeårige doktorgradsarbeid. Sitteplassene ble raskt fylt opp av kollegaer, ansatte i helse- sosial og velferdstjenestene i regionene, deriblant flere fra barneverntjenesten. Og selvfølgelig mange familiemedlemmer og venner av Heidi. De svenske seremoniene kan variere noe fra universitet til universitet. Men de er ganske ulike seremoniene ved de norske universitetene. Det startet med at opponenten la frem avhandlingen, deretter fulgte en samtale der Heidi forsvarte sitt arbeid. Det hele tok i underkant av et par timer og det var både faglig interessant og noen ganger litt vel spennende å følge med på den akademiske samtalen.

Etter at opponenten trakk seg tilbake, stilte kommisjonsmedlemmene noen spørsmål og deretter ble tilhørere invitert til å stille spørsmål. Etter dette trakk de syv seg tilbake en times tid. Da de returnerte til seminarrommet kunne de meddele at kommisjonen enstemmig hadde besluttet at Heidi var blitt doktor.

Vår nye førsteamanuensis

Vår nye førsteamanuensis Heidi Aarum Hansen

Betydningsfullt forskningsbidrag

Gratulerer! Spenningen – som hadde vært til å ta og føle på – ble nå avløst av en løs-sluppen mingling, taler og gratulasjoner.  Og festen etterpå,  det er jo som et «bryllup for en person».  Med kollegaer, familie og venner var det også mulighet for meg å si noen ord som jeg mer en gjerne gjentar noen av her:

«Kjære Heidi, Gratulerer med en flott disputas, med en god akademisk samtale. Tusen takk for ditt bidrag til et forskningsfelt som er betydningsfullt.  Du utgjør en viktig ressurs for studenter, kollegaer og ledere ved avdelingen. Som du også nevnte under disputasen har du denne tette koblingen til praksisfeltet, og du bidrar – gjennom tidligere og denne studien – på en unik måte – til forskningsbasert undervisning ved vår avdeling. Du bidrar til å utvikle utdanningen og det barnevernfaglige fagfeltet. Ditt doktorgradsarbeid er viktig og betydningsfullt for videreutvikling av fagmiljøet ved avdelingen og spesielt ved barnevernspedagogutdanningen.

Jeg vil samtidig benytte anledningen til å takke Gøteborg Universitet. Dere lot Heidi få lov til å disputere her, og denne dagen har vi smykket oss i hverandres selskap. Tusen takk til kommisjonen for det arbeidet dere har lagt ned og tusen takk til dere veiledere som har fulgt Heidi fram til målet i dag».

 

Mona Jerndahl Fineide