Gode søkertall til utdanninger med «jobbgaranti»

I dag kl. 12 kom de nye søkertallene fra Samordnet opptak, les pressemelding fra rektor Hans Blom her. Og det er hyggelige tall han  presenterer. Sykepleierutdanningen med 190 studieplasser er den mest populære utdanningen målt i antall søkere.  Men det er aller mest  konkurranse på de 50 studieplassene i sosialt arbeid.

Lokalt opptak i mars viste svært gode søkertall  både på videreutdanninger og på masterutdanning i tverrfaglig samarbeid. Videreutdanning i psykisk helsearbeid må nevnes spesielt. Det er flere år siden vi hadde opptak på denne utdanningen og søkertallene bekreftet at den fortsatt er meget etterspurt.

Østfold har behov for flere med høyere utdanning og det er et reellt arbeidskraftbehov i helse-  sosial og velferdssektoren. Behovet for spesialsykepleiere er også formidabelt, og det er med tilfredshet vi ser en svært god økning i antall søkere her også. Om nyutdannede  ikke alltid kan velge fra øverste hylle, kan vi tilby  utdanninger med «jobbgaranti».

Med få unntak er våre utdanninger basert på vekslingen mellom undervisning på campus Fredrikstad og på ulike praksissteder i sektoren.  Et godt samarbeid med kommunene, sykehuset og private  virksomheter  er helt avgjørende for at vi klarer å utdanne så mange som vi gjør. Men det er behov for enda flere studieplasser på bachelornivå og flere studietilbud på  masternivå.

Til deg som nå står på venteliste – hold ut. Om du ikke får studieplass i år, hva med å bruke ett år på å forbedre karakterer og få praksis, slik at du blir enda bedre rustet til neste opptak?

 

Mona Jerndahl Fineide