«Gutten som ble oppdratt som en hund – en historie om vold mot barn»

Førsteamanuensis Kaare Torgny Pettersen holdt et engasjerende foredrag om et vanskelig tema på Campus Moss 28. september.  Pettersen har vært  ansatt ved Avdeling for helse- og sosialfag siden 2002. Han har jobbet med vold og overgrep siden 1981 både som barnevernsarbeider, co-terapeut for gruppebehandling av overgripere, foreleser og som forsker. Han arbeider til daglig ved bachelorutdanningen i sosialt arbeid , videreutdanning i vold i nære relasjoner og videreutdanning i tiltak mot seksuelle overgrep mot barn.  Les mer her.

20160928_192015
Bildet: Kaare Torgny Pettersen på Children’s International School, som Campus Moss hadde leid for anledningen.
Pettersen avla sin doktorgrad i 2009. Avhandlingen handler om hvordan skyld og skam påvirker mennesker som har vært utsatt for seksuelle overgrep som barn. Foredraget bygget på noen få av de hundrevis av barn Pettersen har møtt i de 35 årene han har arbeidet med denne problematikken og hvordan disse barna kan hjelpes. Se screencast av foredraget her.
20160928_191932
Bildet:
Omtrent 65 tilhørere var tilstede. Etter en times forelesning tok Pettersen i mot spørsmål og kommentarer.  Det ble et nært  møte mellom publikum om et vanskelig tema.
 

Mona Jerndahl Fineide