Kontakt

Denne bloggen drives av dekan Mona Jerndahl Fineide og markedsføringskontakt Ann-Kristin Johansen.
Vi trenger din hjelp til å utvikle en spennende blogg.
Har du tips og innspill, de kan være både små og store, så send en mail til  mona.j.fineide@hiof.no eller annkristin.johansen@hiof.no .