Samarbeid med Högskolan Väst

Fredag 13. september var HiØ invitert til Högskolan Väst for å diskutere videre samarbeid. Vi tok toget til Trollhättan med bl.a. en overordnet samarbeidsavtale fra 2013 i ryggsekken, samt oversikter over tidligere og pågående samarbeidsprosjekt og treffpunkt.

Foto: Högskolan Väst. Bak fra venstre: prorektor HV Jan Theliander, rektor HV Martin Hellstöm, IT-sjef og stedfortredene direktør HV Rickard Norén. Foran fra venstre: forskningsdirektør HiØ Trine Eker Christoffersen, rektor HiØ Lars-Petter Jelsness-Jørgesnen og prorektor for utdanning HiØ Annette Veberg Dahl.

Våre to institusjoner har en rekke likhetstrekk som fagområder, størrelse, regional demografi og nærhet til arbeidslivet. Högskolan Väst har 4 institutt som bl.a. inkluderer lærerutdanning, økonomi, informatikk, helse, velferd, pedagogikk og ingeniørfag. En studieportefølje som i stor grad er sammenfallende med vår gir oss mange muligheter for videreutvikling av samarbeid.

Interreg er en finansieringskilde som har konkretisert samarbeid i form av prosjekter. Begge institusjoner har vært og er partnere i Interreg-prosjekter som Scandinavian Science Cluster (avsluttet), FRAMFOR – Framgångsrika Företag i gränsregionen (i avslutningsfasen) og e-Team for velferdteknologi (pågående). En søknad med navn Greenbizz ble forøvrig sendt Interreg samme dag som vi besøkte Högskolen Väst. Vi krysser fingrene for tilslag.

Foto: TEC.  Omvisning i ferdighetssenteret til Högskolen Väst. To rektorer og en simuleringsdukke (liggende).

Vi diskuterte bl.a. fagområder for økt samarbeid, hvordan vi kan øke utveksling av studenter og ansatte, andre institusjoner det kan være aktuelt for oss begge å trekke veksler på m.m. Det ble fattet interesse for vårt satsingsområde «Det digitale samfunn» som vi presenterte. Rektor trakk frem FNs bærekraftsmål flere ganger i våre diskusjoner, og trakk godt på smilebåndet da vi oppdaget 17 symbolske puter for disse i ferdighetssenteret (se bildet under).

Avtalen fra 2013 er nå under lupen og vi satser på å konkretisere og tydeliggjøre videre samarbeid. Takk for oss, Högskolan Väst. Vi sees snart igjen.

Foto: TEC. Rektor Lars-Petter og fire av de 17 bærekraftsmålsputene.
Skrevet i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Informasjon om utlysninger av forskningsmidler på HiØs nettsider

Det kan være utfordrende å orientere seg i jungelen av utlysninger av forskningsmidler. Men frykt ikke! HiØs nettsider for forskningsstøtte hjelper deg å navigere i dette uoversiktlige terrenget via siden Aktuelle utlysninger.

Informasjonen som ligger på disse sidene, skal forhåpentligvis bidra til at du får et godt utgangspunkt for å få oversikt over hvilke finansiører og utlysninger som kan være aktuelle for deg og ditt forskningsmiljø. Vi har foretatt en enkel kategorisering: Aktuelle finansieringskilder presenteres ut fra hvilket geografisk nedslagsfelt de har (nasjonalt, nordisk eller europeisk). Hvis du f.eks. er på utkikk etter europeiske finansieringskilder, vil du der finne gode innganger til Horisont 2020, Creative Europe og mange andre finansiører.

Listene over finansieringskilder er ikke uttømmende. Derfor vil jeg avslutte med en oppfordring: Hvis dere vet om finansieringskilder som dere syns bør synliggjøres på disse sidene, ikke nøl med å melde fra til oss i forskningsenheten!

Skrevet i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Over og ut med Oslofjordfondet!

Fra 1. januar 2020 vil det bli ett regionalt fond per nye fylkeskommune. Deler av Oslofjordfondet og Hovedstadsfondet vil da fordeles på RFF Viken og RFF Vestfold-Telemark.

For HiØ er det selvsagt RFF Viken som gjelder. Det blir spennende å se hvilke fagområder som blir prioritert. Da Oslofjordfondet ble etablert var det jo en lang prosess for å finne områder som de fire fylkene kunne enes om. Nå går to av fylkene ut og et nytt kommer inn. Siden Akershus har omtrent dobbelt så mange innbyggere som Østfold og Buskerud til sammen, kan det jo tenkes at det blir tøff dragkamp. Inntil det nye Fylkestinget for Viken har vedattt en ny regional plan, vil de regionale planene for de gamle fylkene videreføres. Det foreligger ikke noe budsjett for Vikenfondet foreløpig.

Kjell Øygarden er i dag er sekretariatsleder for RFF Hovedstaden. Mye tyder på at han får denne rollen i RFF Viken. Søkere som har pågående prosjekter i Oslofjordfondet vil ikke merke endringen i fondsregionen. Sekretariatsleder for Oslofjordfondet, Lill Irene Cressey, vil følge opp pågående prosjekter videre.

Kjell Øygarden, blir trolig sekretariatsleder for Vikenfondet.
Skrevet i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

“The Digital Society” initiative strengthens with new PhD students

After a yearlong process that has started by publishing an open call for PhD projects proposals focused on the strategic research initiative “The Digital Society” in September 2018, we are now coming to a finish line with 8 new PhD students.

In the beginning of April 2019 Østfold Universty College has announced open calls for 8 new PhD positions, one more position than originally planned with the help of Østfold community council. These calls were based on the selected externally evaluated project proposals. Total number of applicants has gone over all expectations and have resulted in a very good selection of candidates for all 8 positions.

Source: Colourbox

In the end of June and beginning of July all of the selected candidates have accepted offered positions after a series of interviews. Currently, most of them are working on their applications to the PhD programs at the following institutions: University of Oslo, Oslo Metropolitan University – OsloMet, The Arctic University of Norway and one of the candidates has already been accepted to the OsloMet with the start in the early September.

We look forward welcoming our new PhD students and employees and wish them good luck during their PhD adventure. 

Skrevet i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Innovasjonsprosjekt eller tverrfaglig forskningsprosjekt?

Planlegger du å søke om eksternfinansiering til ditt drømmeprosjekt? Det er mange spennende utlysninger i månedene som kommer. I dagens Hva skjer’a vil vi tipse om to av dem.

Innovasjonsprosjekter i offentlig sektor

Norges forskningsråd lyser ut om lag 185 millioner kroner i FoU-støtte til innovasjonsprosjekter i offentlig sektor. Fristen er 25. september. Midlene skal gå til prosjekter der offentlige virksomheter trenger forskning i sitt innovasjonsarbeid og prosjektene skal føre til bærekraftig verdiskaping.

Det vil være mulig å søke støtte til prosjekter som er innenfor en rekke ulike temaer, og mange sektorer og tjenesteområder vil finne en inngang for sitt innovasjonsprosjekt. Det vil også være åpent for prosjekter som går på tvers av sektorer og tjenesteområder.

Prosjektansvarlig må være en offentlig virksomhet, men en eller flere godkjente FoU-organisasjoner må delta i prosjektet. Les mer her.

Tverrfaglig forskningsprosjekt

NordForsk utlyser 120 millioner kroner til tverrfaglige forskningsprosjekt, med frist 13. november. Nordisk program for tverrfaglig forskning har som målsetting å fremme forskning av høy kvalitet som kombinerer og integrerer kunnskap fra flere fagområder. Nordisk nytte er også et sentralt vurderingskriterium.

Programmet retter seg spesielt mot tverrfaglige prosjekter som kombinerer ulike disipliner som står langt fra hverandre og sjelden samarbeider, eller prosjekter som tar for seg et forskningsspørsmål som krever en bestemt kombinasjon av kompetanse fra forskjellige fagområder. Maksfinansiering er 15 millioner kroner for et prosjekt på opptil 4 år. Søknaden må ha med partnere fra minst 3 nordiske land.

Les mer om utlysningen her.

Ta gjerne kontakt med forskningsenheten for å høre om flere utlysninger som kan være relevant for deg.

Da gjenstår det bare å ønske lykke til!

Foto: Colourbox.com
Skrevet i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Har du hørt om mirror journals?

Gjennom arbeidet med Publiseringsfondet dukker det av og til opp nye problemstillinger. I sommer fikk vi en henvendelse fra Anna-Lena Kjøniksen, som er så dreven i dette at hun klarte å styre utenom, men hadde likevel et spørsmål til oss i Forskningsenheten og på bibliteket: hva var dette?

Det Anna-Lena hadde kommet over, var et mirror tidsskrift. Problemstillingen var som følger: hun var klar til å sende inn et manuskript, og hadde peilet seg inn Chemical Engineering Science, som er på nivå 2 med en impact factor på 3,372.

Det viser seg imidlertid at dersom hun ville publisere artikklen open access (som er gratis siden vi har en avtale med Elsevier), måtte hun sende den til Chemical Engineering Science: X, som ikke er registert med hverken nivå eller impact factor.

Under prosessen med å sende inn manuskriptet via nettsidene til Elsevier måtte hun velge mellom subscription-tidsskriftet eller open access-tidsskriftet. Anna-Lena, som har god erfaring og kompetanse på dette, sjekket heldigvis open access-tidsskriftet før hun gikk videre, men det kan fort gjort å bare krysse av i en tilfeldig boks her.

Her ville ikke publisering i Open Access-tidsskriftet ført til publiseringsstøtte fra HiØ, siden retningslinjene slår fast at publiseringskanalen (tidsskrift, serie, forlag) må være godkjent på nivå 1 eller 2 i NSDs register over publiseringskanaler for å utløse støtte.

Hva er så dette tidsskrift X? Det er et eksempel på en såkalt mirror journal. Tidsskriftet har nærmest identisk tittel med tidsskriftet det «speiler», og utgis av samme utgiver og har de samme prosessene for godkjenning og publisering – men siden de er nyopprettede har de foreløpig ikke noen impact factor eller nivå. Bakgrunnen for opprettelsen av mirror journals er blant annet kritikken utgiverne har fått rettet mot hybridtidsskrifter (lenke) og «dobbel-dipping». Samtidig er det mindre risiko for forleggerne å opprette mirror journals framfor å opprette totalt ukjente, nye OA tidsskrifter som har stor risiko for å mislykkes. En fordel ved denne modellen er at redaksjonens og peer reviewernes avgjørelser blir tatt helt uavhengig av den finansielle modellen – det er først i siste instans forfatteren tar avgjørelsen om hvilket av tidsskriftene artikkelen skal publiseres i.

Du kan selv foreslå et mirror journal som godkjent publiseringskanal. Fristen for å foreslå nye publiseringskanaler for godkjenning for inneværende publiseringsår er 30. november.  Se kriterier for godkjenning her.

Skrevet i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

No går det på ræva!

…..synger Terje Tysland, og fortsetter: Ja, no går det te helvete med alt. Amy Webb brukte riktig nok litt andre ord da hun spådde om framtida på The Big Challenge i Trondheim i juni, men hennes innlegg om teknologiske trender tegnet helt klart et svært dystert bilde av framtida når det gjelder datasikkerhet.  Det var for øvrig litt av et skup, og sikkert ikke billig, å bringe Amy Webb til Trondheim. Hun regnes som en av verdens fremste teknologieksperter – alle de 75 tusen tilhørerne lytter når hun legger frem sin årlige rapport fra The Future Today Institute på konferansen SXSW – South by south west.

Privatlivet er dødt, smarttelefonen er døende og det kan gå riktig galt med såkalte smarte hus også, sa Amy Webb til et lydhørt publikum i Trondheim. For persondata på avveie har vi bare så vidt sett begynnelsen. Disse dataene kan f.eks. være utseende, måten vi går på, snakker på, medisinske data, biometriske data, hva vi liker/ikke liker, genetiske data, etc. Det er sikkert mange forskeres våte drøm å få tilgang på slike data, men da må dataene i det minste være anonymiserte. Vi må stille oss de store spørsmålene, sa Webb. Hvem eier egentlig ansiktet vårt når vi laster opp et bilde på Facebook? Hvem eier biodataene våre når alt scannes? Det høres kanskje ut som merkelige spørsmål, men om ikke lenge trenger vi svar på dem, sa Amy Webb til slutt.

Slike spørsmål vil i høyeste grad være relevante for HiØs satsingsområde «Det digital samfunn», der en tar en sikte på å utvikle digitale løsninger som vil forandre og påvirke samfunnsfunksjoner. En vil se på konsekvensene av disse nye løsningene innen områder som helse, læring, politikk og organisasjonsspørsmål.


Amy Webb i samtale med tidl. TV2-anker, Siri Lill Mannes Foto: K©K
Skrevet i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Løp og søk!

Søknadsstipend – neste frist for å søke er 1. oktober

For uinnvidde kan det opplyses at søknadsstipend er interne midler til å utarbeide søknader om eksterne forskningsmidler. Det gis kun støtte til å utarbeide søknader om FoU-prosjekter der HiØs andel er minst 500 tusen kr (dette utelukker søknader om kvalifiseringsstøtte fra Oslofjordfondet/Vikenfondet).

Søknaden om stipend må inneholde følgende:

  • Tittel på FoU-prosjektet + en kort beskrivelse
  • Evt. samarbeidspartnere
  • Hvor søknaden skal sendes (EU, Interreg, Forskningsrådet, etc). Oppgi også lenke til utlysningen.
  • Budsjettramme for FoU-søknaden og HiØs andel av rammen (utenom HiØs evt. egenandel)
  • Søknadsfrist for den aktuelle utlysningen – denne kan være inntil ca. 3 måneder fram i tid, regnet fra datoen stipendsøknaden behandles. Det må dessuten ikke være urimelig kort tid mellom den interne søknadsbehandlingen og fristen for FoU-søknaden.
  • Oversikt over hvordan midlene skal brukes, inkludert avdelingens bidrag (frikjøp, konsulentbistand og/eller andre direkte utgifter).

Fullstendig informasjon om ordningen finner du HER.

Det er per i dag 167 tusen kroner tilgjengelig til slike stipend i 2019.

Ta gjerne kontakt med kok@hiof.no hvis du har spørsmål.

Fra colorbox.com
Skrevet i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Veien til forskningsstøtte ved HIØ

Veien til forskningstøtte ved HIØ er mange.

Forskningsenheten har felleskontor både i Halden (A3-019/20) og tvers over bokhandleren i Fredrikstad.

Kontaktinformasjon for støttespillerne finnes HER. Vi svarer både på epost og telefon,  slik en støttefunksjon skal gjøre.

Men før du går løs på trappetrinnene opp til 3. etasje i Halden, skritter fra Smia og bort til teglsteinsbygningen i Fredrikstad, skriver epost eller ringer oss, så ta en titt på nettsidene vi har laget om forskningsstøtte.

Det har blitt opparbeidet en rekke sider den siste tiden med mål om at høgskolens forskere enkelt skal finne svar på administrative forhold rundt forskningsaktivitet. Og dette arbeidet tar aldri slutt. De oppdateres stadig.

Det kan derfor tenkes at du finner svaret her. I tillegg er det stor risiko for at du finner andre, tilhørende sider som du ønsker å se nærmere på.

Veien til disse nettsidene for forskningsstøtte har blitt diskutert, og endte opp som følger:

Klikk «Forskning» på hjemmesiden til HIØ, deretter «For ansatte»

Deretter «Alt innhold»:

 

Og ca. litt over midten på siden finner du lenken til «Forskningsstøtte»:

 

 

Eller så kan du rett og slett bare søke «Forskningsstøtte» i søk-funksjonen, om du husker at det heter nettopp det, da.

Når du kommer frem til målet ser det uansett slik ut:

 

 

Dette var en kjapp veiviser til mye nyttig informasjon dere kan kose dere med i sommer. Savner du noe eller har du innspill, så tips oss gjerne på forskningsenheten@hiof.no

God lesing og god sommer.

Nå tar vi bloggfri frem til august en gang.

Skrevet i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Gjesteblogg – Innvilget interregprosjekt til tverrfaglig samarbeid mellom avdelingene HV og IT

AI som Beslutningsstøtte innen Helsevesenet

Høgskolen i Østfold har i samarbeid med Högskolan i Borås (HB) fått innvilget støtte fra Interreg til et prosjekt for å se på mulighetene for å bruke kunstig intelligens (AI) til å forbedre beslutningstøtten innen helsevesenet. Målet er å utvikle et felles system for beslutningsstøtte for bruk på begge sider av grensen; som vil ha en rekke fordeler. En økt nøyaktighet i prediksjonen av et sykdomsforløp vil kunne bedre prognosene til pasientene på begge sider av grensen. Bedre prediksjoner vil også kunne gi grunnlag for at de tilgjengelige ressursene innen helsevesenet blir utnyttet på best mulig måte.

I tillegg til HiØ og HB vil Sykehuset i Østfold samt en rekke selskaper med på begge sider av grensen være tilknyttet prosjektet. Involvering av næringslivet vil kunne bidra til bedre forutsetningene for å utvikle produkter og teknologiske hjelpemidler som det finnes et behov for innen helsevesenet, og derigjennom kunne utvide markedet og øke sysselsettingen.

Det grenseoverskridende samarbeidet er viktig for å sørge for tilstrekkelig og relevant datagrunnlag for å kunne utvikle gode AI-løsninger for regionen. Det vil i prosjektet bli samlet inn data fra en rekke kilder på begge sider av grensen for å få et så bredt datagrunnlag som mulig slik at AI-løsningene for beslutningsstøtten kan bli så gode som mulig.

Det eksisterer allerede et godt samarbeid på akuttmedisin mellom Norge og Sverige. Et felles system for beslutningsstøtte vil gjøre det lettere å også kunne samarbeide på andre måter i fremtiden. Det vil bli etablert et felles dataregister for utvikling av løsninger basert på data i denne regionen. Dette registeret, samt nettverkene som skapes gjennom prosjektet, vil legge grunnlaget for økt samarbeid i grenseregionen, også etter prosjektperiodens slutt.

Skrevet av: Finn Samuelsen og Lars Vidar Magnusson

Skrevet i Uncategorized | Legg igjen en kommentar