Education Research Complete – ny database innen pedagogikk

Bibliotekets databaser er et godt sted å starte for å holde seg oppdatert innen forskning på eget fagfelt, og som første skritt på et forskningsprosjekt. For informasjon om hvordan biblioteket kan hjelpe deg i forskerhverdagen, se denne videoen (Halden), eller denne (Fredrikstad).

Education Research Complete er en database innen pedagogikk og et nytt tilbud fra biblioteket. Databasen er et nyttig hjelpemiddel for deg som forsker på forskjellige problemstillinger innen pedagogikk. Databasen gir tilgang i fulltekst til sentrale internasjonale tidsskrifter, konferanse-proceedings og bøker. Den dekker alle utdanningsnivåer fra barnehage til høyere utdanning, inkludert spesialfelt om flerspråklig utdanning, spesialpedagogikk, helseopplæring etc. De fleste artiklene vises i fulltekst. Artikler i trefflisten som vi ikke har tilgang til, kan bestilles via biblioteket (klikk på lenken Bestill artikkel via BIBSYS).

For deg som forsker innen pedagogiske emner er dette den mest omfattende databasen biblioteket tilbyr. Du kan søke her – eller gå inn via bibliotekets hjemmesider.

Grensesnittet er enkelt og intuitivt, med muligheter for å søke på enkeltord eller kombinasjon av flere, for eksempel forfatter og emneord. Du kan i trefflisten foreta videre avgrensninger av søket: fulltekst, tidspunkt for publisering, mer spesifiserte emneord etc.
Et søk på emneordet DYSLEXIA, kombinert med publiseringsår 2017, gir oss en treffliste på 171 resultater. Ett av treffene er en artikkel forfattet av HiØ-ansatte på Avdeling for lærerutdanning: Investigating self-regulated study strategies among postsecondary students with and without dyslexia: a diary method study. Forfattere er Rune Andreassen (HiØ), Magne Jensen (HiØ) og Ivar Bråten (UiO). Artikkelen ble publisert i 2017 i tidsskriftet Reading and Writing, som er på nivå 2. Artikkelen er på listen over nivåpublikasjoner ved HiØ i 2017.

Når du har funnet frem artikkelen i trefflisten, kan du klikke på lenken Find this article in full text from Springer – og du har tilgang til hele artikkelen, se her.

Systematiske litteratursøk Vær klar over at biblioteket tilbyr hjelp til systematiske litteratursøk for forskningsprosjekter og review-artikler. Bibliotekarene har kunnskap og erfaring som gjør at vi kan tilby en gjennomarbeidet og dokumentert søkestrategi, og vi har oversikt over hvilke databaser som er aktuelle å bruke. Arbeidet med å utføre omfattende litteratursøk er tidkrevende og forutsetter en kombinasjon av fagkompetanse, søketeknikk og databasekunnskap. Bibliotekar og forsker må utføre søkene sammen for å få et best mulig resultat.

Kontaktbibliotekar Ta kontakt med biblioteket hvis du ønsker vanlig søkehjelp eller hjelp til systematiske søk. Biblioteket tilbyr også en egen kontaktbibliotekar til forskergruppene. Ordningen er i ferd med å bli godt etablert ved Avdeling for helse og velferd, hvor fire forskergrupper nå har sin egen kontaktbibliotekar.

Dette innlegget ble publisert i Uncategorized. Bokmerk permalenken.