What’s on the horizon?

Fra Horizon 2020 til Horizon Europe. Det er vanskelig å overdrive betydningen av å gi noe et navn. Et navn gir håp og forventninger. EU presenterte nylig navnet på Framework Programme 9. Målet med navnet er å bygge videre på merkevaren Horizon og kombinere det med Europe for å vise til den kollektive styrken samholdet har hatt gjennom perioder med relativt tøffe økonomiske, politiske og sosiale kriser. Horizon 2020 ble første gang annonsert i 2011. Den gang virket 2020 som en god og langsiktig horisont, nå derimot er vi i gang med ferieplanleggingen for 2020. Vi som jobber med langsiktige prosjekter har begynt å spekulere hva FP9 vil bringe med seg, og vi får stadig drypp fra EU kommisjon på det nye programmet.

Basert på evalueringer, høringer og rapporter fra Horizon 2020, samt forsight- studier, er EU i full gang med designet av Horizon Europe. Det nye programmet vil strekke seg fra 2021 til 2027 og være det hittil største forsknings- og innovasjonsprogrammet med et budsjett på € 97.9 milliarder.

I det kommende rammeprogram blir såkalte missions eller oppdrag et nytt virkemiddel. I en mission-basert tilnærming skal man gå fra en beskrivelse av et problem eller en utfordring til å definere hvilke målbare forbedringer og løsninger som ønskes oppnådd innen en fastlagt tidshorisont. Deretter defineres hensiktsmessige virkemidler for å oppnå de gitte målene.

De neste forventede skrittene mot en ny horisont vil bli å ­­­- inkludere forslaget til Horizon Europe i EUs neste langtidsbudsjett (mai 2018). Deretter vil EU- kommisjonen raskt behandle forslaget til Horizon Europe. Etter forhandlinger med Europaparlamentet, og endelig vedtak om programmet, er målet å lansere Horizon Europe 1. januar 2021.

Dette innlegget ble publisert i Uncategorized. Bokmerk permalenken.