Rekordmange søknader til NFR i april – også fra HiØ

For ca. tre uker siden var det flere forskere ved høgskolen som jobbet iherdig og intenst for å komme i mål med søknader om eksterne forskningsmidler til Forskningsrådet. 25. april var fristen, og det viser seg nå at NFR aldri tidligere har fått inn så mange søknader.

Forskningsmiljøer ved HiØ sendte inn til sammen ni søknader med frist 25. april:

  • To søknader til FRIHUMSAM
  • To søknader til HELSEVEL
  • To søknader til FRINATEK
  • To søknader til FINNUT
  • Én søknad til SAMISK

Hvis du har lyst til å se hvilke enkeltsøknader som er sendt til de ulike programmene, kan du  finne en oversikt over disse hos NFR.

Å skrive søknader om eksterne forskningsmidler kan være en strabasiøs affære. Mange som gir seg i kast med en slik søknad for første gang, kan få bakoversveis når det synker inn hvor detaljert en slik søknad er, og hvor tidkrevende det er å skrive den.

Forskningsenheten var tidlig involvert i flere av søknadene som ble sendt til NFR i april, og vi bidro med ulik type støtte ut fra behovet hos den enkelte skrivegruppe. Forskningsenhetens rolle i slike søknadsprosesser er grovt sett todelt:

  • Vi ønsker først og fremst å støtte forskere ved HiØ i arbeidet med å skrive søknader om eksterne forskningsmidler. Hva denne støtten går ut på, varierer ut fra søknadstypen det dreier seg om, og hva slags behov den enkelte skrivegruppe har. Hva slags og hvor mye støtte vi kan gi, avhenger også av når vi får vite om søknadsarbeidet: Jo tidligere vi får vite om at en søknad er på trappene, jo bedre kan vi planlegge løpet sammen med dere.
  • Enheten har også en formell rolle i den forstand at en søknad om eksterne forskningsmidler skal godkjennes av forskningsdirektøren/-enheten før høgskoledirektøren kan godkjenne den på vegne av HiØ.

Les gjerne mer om rutinene for eksternfinansierte prosjekter på høgskolens nettsider. Det er punkt 1 som er spesielt relevant i denne sammenhengen.

Hvis du skal skrive en søknad om ekstern finansiering, må du bare ta kontakt med oss i forskningsenheten. Og gjerne så tidlig som mulig i prosessen!

Kilde: Colourbox

Dette innlegget ble publisert i Uncategorized. Bokmerk permalenken.