Open Access – Hvordan tror du det står til ved HiØ?

Først litt GP om Open Access (OA): Åpen tilgjengeliggjøring/Open Access innebærer at forskere gjør sine publikasjoner gratis tilgjengelige på internett. EU-kommisjonen har som målsetting at alle resultatene fra EU-finansiert forskning skal være åpent tilgjengelig innen 2020. I Norge har Regjeringen et noe mindre ambisiøst mål, som sier at resultatene fra statlig finansiert forskning skal være åpent tilgjengelig innen 2024.

Det finnes i hovedsak to veier til åpen tilgjengeliggjøring:

  1. En kan publisere i et tidsskrift som er Open Access (Gull Open Access). Slike tidsskrifter publiseres åpent på internett, de er ikke begrenset av abonnementsordninger. Dermed kan alle som er interessert lese dem. De fleste Open Access tidsskrifter tilbyr vanlig fagfellevurdering, og de holder ofte et høyt faglig nivå.
  2. Den andre måten er å legge ut artikler og andre publikasjoner på egen nettside eller i et åpent vitenarkiv, for eksempel HiØs Brage (Grønn Open Access)

Figuren nedenfor viser hvordan utviklingen av antall OA-publikasjoner på nivå 1 eller 2 for perioden 2011-2017 (grønn+orange+gul). Som du ser var altså 45 av 166 (27%) nivåpublikasjoner OA i 2017, mens det i 2011 bare var 9 av 76 (12%) som var OA. Tilsvarende tall for OsloMet (HiOA) er 49% i 2011 og 59% i 2017. Det vil si at HiØ mildt sagt har et forbedringspotensial. For å utløse dette forbedringspotensialet ved HiØ må ledere på alle nivåer gå foran og vise vei, bl.a. ved å framsnakke OA.

Biblioteket v/Heidi Bodal har laget denne grafikken basert på data fra Cristin

Som mange vet har HiØ etablert et publiseringsfond for Open Access. Dette fondet skal dekke ALLE utgiftene til åpen publisering, gitt at noen betingelser er oppfylt. Oppfylles disse betingelsene er det bare å fylle ut et enkelt søknadsskjema for å få dekket publiseringskostnadene. Fra 2018 kan en få støtte til OA-publisering i hybridtidsskrifter og antologikapitler, i tillegg til OA-tidsskrifter. Les mer om publiseringsfondet HER.

På denne bloggen er det tdiligere orientert om nye norske retningslinjer for OA – de skal bidra til å sette fart på arbeidet med åpen tilgang i Norge. Les mer om disse retningslinjene HER. Det siste som har skjedd er at Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning, har startet prosessen med å utarbeide en nasjonal plan for å nå målene som er satt. Se brev fra Unit 11. mai HER. Unit som ble etablert 1. januar 2018, har et nasjonalt koordineringsansvar for arbeidet med åpen tilgang. Unit er forøvrig et resultat av sammenslåingen av CERES, BIBSYS og en del av oppgavene fra UNINETT AS.

Dette innlegget ble publisert i Uncategorized. Bokmerk permalenken.