Ph.d. på HIØ -Hva skjer, a?

Høgskolestyret har vedtatt at det skal jobbes mot å etablere en ph.d.-utdanning i fagområdet «Det digitale samfunn».  Målet er at en søknad om akkreditering skal sendes til NOKUT i 2021. Dette er et ambisiøst mål som krever en dedikert satsing fra høgskolens forskere og ledelse.

Programmet må favne bredt i vår fagportefølje da tverrfaglighet vil være sentralt i fremtidens ph.d.-program. Alle våre fagavdelinger er dermed utfordret til å brette opp ermene for å bli med på å forme fagområdet «Det digitale samfunn». Vi må jobbe sammen om bl.a. felles læringsutbytter slik at «Det digitale samfunnet» blir mer definerbart for flere. I det ph.d.-toget nå forlater perrongen er alle fagavdelingen med til tross for diversiteten i fagporteføljer og forskningstradisjoner. Om toget vil gå på skinner helt til målet er usikkert, men dette er i alle fall en god start. Og i mål skal vi! Det er det bred enighet om.

Kilde: Flickr

Så hva skjer nå?

Det er nedsatt en styringsgruppe som består av høgskoledirektør, prorektor og dekanene på IT og HV. I tillegg er det ønsket at en av de eksterne medlemmene i høgskolestyret skal inngå i denne gruppen, noe det jobbes med. Styringsgruppen skal påse at prosessen har et tempo som muliggjør en søknad til NOKUT i 2021.

Til dette arbeidet er det nedsatt en arbeidsgruppe som jeg skal lede. Med meg har jeg en kompetent gjeng i form av studiedirektør Beth Linde, økonomi- og driftsdirektør Henrik Biørnstad, studieleder for helse Randi Magnus Sommerfelt (HV), høgskolelektor Joakim Karlsen (IT), dosent og FoU-leder Arnstein Hjelde (LU), studieleder Annette Veberg Dahl (IR) og studie- og FoU-leder Lana Berglund. Vi skal jobbe systematisk og kreativt mot et felles mål, nemlig at det skal være mulig å ta en doktorgrad ved HIØ i fremtiden.

Det vil også være nyttig med en referansegruppe som kan se oss i kortene fra tid til annen. Denne gruppen er ikke definert per idag, men et gruppemedlem vil garantert komme fra Høgskulen på Vestlandet, (HVL). Prorektor for forskning, Gro Anita Fonnes Flaten, har tidligere invitert oss til Bergen for å høre hvordan HVL har jobbet med å opprette sine doktorgradsprogram. Denne rause gesten benyttet vi oss av nylig. På mandag møtte store deler av styringsgruppen og jeg en knippe personer som har vært og er sentrale i opprettelsen av ph.d-utdanninger ved HVL. Det var svært nyttig og inspirerende for videre arbeid.

Prorektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen, direktør Carl Morten Gjeldnes og dekan Harald Holone i samtale med dyktige damer fra Høgskulen på Vestlandet.

Foto: Trine Eker Christoffersen

Dette innlegget ble publisert i phd, Uncategorized. Bokmerk permalenken.

1 svar til Ph.d. på HIØ -Hva skjer, a?

  1. Tilbaketråkk: Ph.d. på HIØ -Hva skjer, a? II | Hva skjer'a?

Det er stengt for kommentarer.