HiØ sine PES midler for 2018

I 2016 leverte HiØ 3 søknader til H2020. I 2017 var HiØ deltaker i 4 og koordinator for i 5 H2020/EU utlysninger. I tillegg var det i 2017 minst en søknad under arbeid, og som arbeides videre med i 2018. Professor Øystein Haugen fra IT fikk tilslag på en søknad i 2017. For 2018 er det planer om 11 søknader, 6 som koordinator. To søknader er allerede sendt inn til fristen. En professor har søkt og fått innvilget støtte til skriving av en søknad som har deadline i 2019. HiØ har opparbeidet viktig erfaring og kunnskap om søknadsskriving. Om ikke finansiering er oppnådd kan søknad forbedres og sendes inn til nye calls.

For 2018 har Forskningsrådet har bevilget kr 640.000 som en rammebevilgning til HiØ for å skrive søknader til EU utlysninger, H2020 etc.

I tidligere år har HiØ fått større midler fra NFR. HiØ har framvist et imponerende antall H2020 søknader de seneste år. Årsaken til en mindre bevilgning i 2018 er at tidligere søknader ikke har oppnådd finansiering.

Forskningsenheten har i samarbeid med prorektor satt opp et budsjett for bruk av midlene. Forskere som har planlagt søknadsskriving har fått tildelt sin andel av den totale bevilgningen. Det er fremdeles midler tilgjengelig om noen har paner om å prøve seg. Kr 145.000 står fremdeles ubrukt i budsjettet.

Så – hiv deg rundt – realiser planer og søk om støtte til søknadsskriving! Søknadsskjema får de ved henvendelse til undertegnede eller forskningsenheten.

Audun Amundsen (Ph.d.)

Prosjektleder

ØFAS

Mobil: 95276942, e-post: audun.amundsen@me.com

Kontor Halden: Kunnskapsparken Remmen, 1 etg.

http://ofas.hiof.no/

Dette innlegget ble publisert i Uncategorized. Bokmerk permalenken.