Sikre dine forskningsdata ved hjelp av en strukturert datahåndteringsplan

I regjeringens strategi for tilgjengeliggjøring og deling av forskningsdata er det nå nedfelt at FoU-utførende institusjon skal vurdere om prosjekter som mottar finansiering fra offentlige finansiører, skal utarbeide en datahåndteringsplan. Dette er i samsvar med Horizon 2020 og det fremtidige FP9 (Horizon Europe). En datahåndteringsplan skal bidra til at forskningsdata kan håndteres lovlig, strukturert og sikkert, samt at de kan lagres, gjenbrukes og forstås i framtiden.

Offentlig finansierte prosjekter skal bidra til at forskningsdata er tilgjengelige for relevante brukere, på like betingelser og til lavest mulig kostnad. Bedre tilgang til forskningsdata skal styrke kvaliteten på forskningen, både fordi resultater enklere kan valideres og etterprøves, og fordi data kan brukes på nye måter.

Ifølge NFR skal datahåndteringsplaner være offentlige og bør dermed bli publisert åpent av FoU-utførende institusjon. Dette for å stimulere til økt åpenhet og mulighet for at fagmiljøer bedre kan følge og lære av fagfellenes praksis.

Norsk senter for forskningsdata (NSD) tilbyr tjenester som veileder deg i arbeidet med å lage datahåndteringsplaner. Målgruppen er forskere og studenter (innen alle disipliner) som ønsker opplæring i datahåndtering. Tjenesten er tilgjengelig både på norsk og engelsk. En datahåndteringsplan hjelper deg å forberede og utvikle strategier for mulige problemstillinger rundt:

·         Etikk og personvern ·         Datainnsamling
·         Organisering av data ·         Metadata
·         Ansvar ·         Lagring, deling og backup
·         Intellektuelle rettigheter ·         Arkivering og bevaring

NSD kommer til HiØ 14. juni for å holde et åpent seminar om innføring i datahåndtering og hvorfor er det nyttig og nødvendig å bruke en datahåndteringsplan. Seminaret vil også ta for seg håndtering av personopplysninger i forskning. Meld deg på her.

Dette innlegget ble publisert i Uncategorized. Bokmerk permalenken.