Tilslagsprosenten

Hvor lett eller vanskelig er det å få finansiert forskningsprosjekter?

Oslofjordfondet

Sekretariatet opplyser at tilslagsprosenten den senere tid har vært 45-50% på kvalifiseringsprosjekter og ca 30-35% på hovedprosjekter

NFR

Tom Skyrud i NFR opplyser at tilslagsprosenten varier fra program til program. For Fripro (fri grunnforskning) har den ligget rundt 8-10 prosent. For BIA var den i siste søknadsrunde på ca. 30 %, men det var etter at mange falt fra etter at de fikk tilbakemelding på skisse.

H2020

I Horisont 2020 er det like stor om ikke større variasjon i tilslagsprosent. 12 % er det laveste jeg har observert.

EEA (EØS)

Aleksandra Witczak Haugstad  i NFR opplyser tall for forrige periode – forskningsprogrammer var (etter hukommelsen):

Estland 170 søknader 13 tilslag (tematisk helt åpen) Latvia 77 søknader 11 tilslag (kun samfunn og helse) Polen 269 søknader 75 tilslag (etter tilleggsbevilgning til programmet) Romania 404 søknader 23 tilslag Tsjekkia 389 søknader 22 tilslag

Så suksessrater varierer fra 25% i Polen til under 6% i Romania.

Alexandra tror driverne bak den høye søkningen var programmenes tematiske åpenhet, gode finansieringsvilkår (ikke krav om egenandel), og mangel på nasjonale forskningsmidler i noen av landene (Romania og Tsjekkia spesielt).

INTERREG

Rosinen i pølsa blir da INTERREG Norge –Sverige som operer med de høyeste tilslagsprosentene. Skyldes delvis at sekretariatet bistår med å tilpasse og endre søknadene slik at de blir slik ønsket. Tilslagsprosenten er over 80% så langt i det siste programmet. Se søknadsfrister og faglige programkategorier her. Programmet går mot slutten så det blir vanskeligere, men ikke umulig nå i de siste callene. Bortsett fra på transport, her er store midler tilgjengelig og få søknader. HiØ har hatt flere prosjekter i INTERREG, IR, HS og ØSS har pågående prosjekter i denne perioden. Etter denne perioden som utløper i 2020, blir planlegges en nytt program med en ny milliard NOK.

Audun Amundsen (Ph.d.)

Prosjektleder

ØFAS, HiØ

Mobil: 95276942

Kontor campus Fredrikstad: rom M412

http://ofas.hiof.no/

Dette innlegget ble publisert i Uncategorized. Bokmerk permalenken.