Et blikk inn i European Funding Academy 2018 (og et mattips for Budapest-farende)

11.-15. juni arrangerte firmaet Europa Media et ukes langt kurs i hvordan man skriver gode søknader til EU, og hvordan man administrerer et EU-prosjekt – fra start til finish. Kurset var i Budapest, og undertegnede deltok fra HiØ.

Europa Media holder også kurs i Norge, i samarbeid med NFR (følg gjerne med på NFRs sider for arrangementer – og abonner på deres nyhetsbrev!). Men den store fordelen med å delta på dette spesielle kurset var muligheten til å kunne følge den røde tråden i prosjektprosessen: Fra å lære om hvordan man bør skrive en søknad om prosjektmidler, via å evaluere en prosjektsøknad, til å lære om hvordan man administrerer et EU-prosjekt (både hva gjelder inngåelse av konsortieavtaler, oppsett av budsjett, hvordan og hva man rapporterer).

Spesielt interessant var det å innta rollen som evaluator. I én workshop var settingen et slags rollespill der en av kursholderne agerte som moderator på vegne av EU-kommisjonen, og der vi som deltok, skulle være evaluatorer som fikk i oppgave å vurdere en prosjektsøknad. Workshopen var lagt opp slik at den skulle gjenspeile en virkelig evaluering: «Moderatoren» introduserte økta ved å vise til kriterier, poengskala og andre formelle regler, og «evaluatorene» fikk deretter 2,5 time til å lese gjennom og vurdere en 70 sider lang prosjektsøknad. Til slutt skulle de evaluatorene som hadde lest samme søknad, møtes til konsensusmøte. Det var en ganske overveldende oppgave og en skikkelig øyeåpner for hvor viktig det er å formidle det faglige budskapet i en søknad på en klar og tydelig måte.

Slike evalueringsøvelser kan også være nyttige når du skriver en søknad om forskningsmidler. Hvis du har tid, går det kanskje an å arrangere en «mock evaluation» der kolleger agerer som evaluatorer og gir poeng til din søknad ut fra kriteriene som EU/NFR bruker? En slik øvelse kan jo gi en pekepinn på om du er på rett vei. Forskningsenheten kan i så fall hjelpe til med å legge til rette for en slik liksom-evaluering.

Til slutt et tips til sultne og travle turister i Budapest: Stikk innom Karavan Streetfood!

Dette innlegget ble publisert i Uncategorized. Bokmerk permalenken.