Ph.d. på HIØ -Hva skjer, a? II

I mai skrev jeg blogginnlegget «Ph.d. på HIØ – Hva skjer, a?«. Her kommer oppfølgeren med den kreative tittelen «Ph.d. på HIØ – Hva skjer a? II» med informasjon om ny kartleggingsrunde og seminar .

Ny kartlegging? Igjen? Ble ikke det gjort i vinter også?

Jo, da. Det stemmer, men HIØ har rekruttert en del relevante fagpersoner siden den gang. I tillegg har noen av HIØs uttalte skeptikere vist økt motivasjon for satsingen «Det digitale samfunn». Og vi skal gå enda grundigere til verks denne gang.

«Ny kartlegging, Trinn 1»: Arbeidsgruppens avdelingsrepresentanter Annette Veberg Dahl (IR), Arnstein Hjelde (LU), Joakim Karlsen (IT), Lana Berglund (ØSS) og Randi Sommerfelt (HV) skal sørge for at aktuelle personers navn blir satt på kartet innen 1. september. Arnstein jobber effektivt og veldig digitalt, og jeg fikk en «sneak preview» av hvem som har satt seg selv på kartet på LU for noen timer siden. Interessant.

Akademi for scenekunst ser også på muligheter for å delta i satsingen «Det digitale samfunn».

«Ny kartlegging, Trinn 2»: Neste steg  gjøres av forskningsenheten. Vi skal kartlegge relevante publikasjoner siste 5 år, nasjonale og internasjonale nettverk, veiledererfaring på ph.d.-nivå, posisjon i eventuelle kompetansehevingsløp m.m.  Parallelt ser vi etter potensielle koblinger mellom fagpersoner og fagmiljø her på huset.

Seminar: I søken etter koblinger mellom fagmiljø og gode prosjektideer har vi et mål om å arrangere tre seminar dette semesteret. Ett av disse har sitt utspring fra ØSS og skal tematisere samfunnsmessige implikasjoner av teknologisk utvikling. Det er ønskelig at problemstillingene vinkles slik at de kan interessere forskere fra andre avdelinger ved HiØ.  Det er også aktuelt med et seminar med tittelen «Digital læring» og et som retter seg mot «Folkehelse/velferdsvitenskap/helseteknologi».

Mer informasjon kommer på HIØs nettsider og i blogginnleggene «Ph.d. på HIØ – Hva skjer, a? III, IV og V.

PS! Fristen for å søke på stillingen som forskningsrådgiver hos oss går ut 1. september. Vi håper å finne en dyktig medarbeider som skal jobbe med ph.d-satsingen i årene som kommer.

Dette innlegget ble publisert i phd, Uncategorized. Bokmerk permalenken.