Det er snart sesong for registrering i CRIStin

CRIStin-sekretariatet har  hatt sitt årlige oppstartseminar –dette er startskuddet for prosessen med registrering og kvalitetssikring av årets publikasjoner.

Frist for registrering av 2018-publikasjoner ved HiØ er 31. januar 2019. I løpet av november blir det sendt ut et brev om de kravene som stilles til den enkelte i forhold til registrering av publikasjoner.

CRIStins Rapporteringsinstruks, som danner grunnlaget for hva som kan godkjennes som vitenskapelig, er nå oppdatert for 2018 og lagt ut her. Det er ingen store endringer, bare justeringer for å gjøre bestemmelsene tydeligere.

Se spesielt på vedleggene for utfyllende informasjon (last ned pdf. versjonen)

Vedlegg A: Kommentarer og konkrete eksempler på hva som kan godkjennes. Tar for seg begrepet «ny innsikt», definisjon av fagfellevurdering, ser på forskjeller på vitenskapelige antologier og lærebøker, identifisering av originalartikler og oversiktsartikler i tidsskrifter m.m.

Vedlegg B: Utregning av poeng for vitenskapelige publikasjoner. Her står bestemmelsene om hvordan poeng beregnes og fordeles mellom institusjonene. Systemet er laget for fordeling av midler mellom institusjoner. Jeg minner om at systemet ikke er laget for fordeling ned på person-nivå, og at UHR advarer mot dette.

NPI: Det vises til nettsidene for Norsk Publiseringsindikator, utarbeidet av UHR og NSD. Her ligger mye nyttig informasjon om tidsskrifter og forlag innen det enkelte fagfelt, nominering til nivå 2 og kommentarer til publiseringskanalene. Jeg vil anbefale den enkelte å følge med innen sitt fagområde på disse sidene.

Her ligger også advarselen mot lokal bruk: Gå inn på fanen «Om NPI» for å finne blant annet advarselen mot lokal bruk av indikatoren (se under overskriften Lokal bruk):

….Selv om indikatoren er et rimelig godt mål på aggregert nivå, er det et usikkert mål på individnivå. Dette innebærer at indikatoren bør brukes med forsiktighet og i samspill med annen informasjon jo lenger ut i institusjonen man kommer. En indikator er kun en indikasjon på noe. En leder ved en UH-institusjon har derfor et viktig ansvar for å bruke publiseringsstatistikk og uttelling på publiseringsindikatoren i sammenheng med annen informasjon. Systemet med en publiseringsindikator kan ikke erstatte det faglige skjønn som må til for å vurdere omfang og kvalitet på et lavt aggregeringsnivå. Videre har indikatoren ulik treffsikkerhet innen ulike fagområder og at mengden publikasjoner ikke nødvendigvis sier så mye om kvaliteten…

Dette innlegget ble publisert i Uncategorized. Bokmerk permalenken.