Opptrappingsplaner i langtidsplanen for forskning og høyere utdanning

Før dere begynner å lese må jeg innrømme at å sammenfatte en kompleks politisk plan i et impulsivt blogginnlegg var å ta seg vann over hodet. Vel, jeg prøver: Regjeringen la 8. oktober frem revidert langtidsplan for forskning og høyere utdanning. I planen varsles det at regjeringen vil bruke 1,5 milliarder kroner på tre nye opptrappingsplaner over de fire neste årene:

– Et teknologiløft på kr. 800 mill.

– FoU for fornyelse og omstilling i næringslivet på kr. 450 mill.

– Kvalitet i høyere utdanning på kr. 250 mill.

Dette kommer i tillegg til videreføringen av langtidsplanens tre overordnede mål og fem  langsiktige prioriteringer (Samfunnssikkerhet og samhørighet i en global verden er også ny). De overordnede målene gjelder norsk forskning og høyere utdanning som helhet, mens de langsiktige prioriteringene reflekterer områder der Norge har særlige kunnskapsbehov eller konkurransefortrinn. Forsknings- og høyere utdanningsminister, Iselin Nybø, sier at planen skal bidra til en bærekraftig velferdsstat, til vekst i verdiskaping og nye lønnsomme arbeidsplasser, og til å omstille norsk økonomi og gjennomføre det grønne skiftet.

Noen punkter i langtidsplanen som kan være av interesse for oss

Teknologiløftet: Satsingen vil blant annet gå til IKT-forskning og IKT-sikkerhet, studieplasser innenfor teknologi, teknologi for det grønne skiftet, teknologi for en bedre og mer effektiv offentlig sektor og e-infrastruktur for åpen forskning. Forskningsrådet kommer med en utlysning på 270 millioner i løpet av høsten til IKT-forskning  på områder som kunstig intelligens, robotikk, maskinlæring og håndtering av store, komplekse datamengder.  Budsjettveksten betyr at det vil bli utlyst enda større beløp til IKT-forskning i 2019.

Humanioraperspektivet løftes frem: De er blant annet løftet fram i en ny prioritering på samfunnssikkerhet og samhørighet i en globalisert verden. Perspektivene er i tillegg bedre integrert i de øvrige prioriteringene i planen, blant annet innenfor teknologiområdet.

Fokus på kvalitet i høyere utdanning. Dette er relevant for vårt pågående arbeid med kvalitetssystem på HIØ.  Eksempler fra dette satsningsområde er: – styrking av Nasjonal arena for kvalitet i høyere utdanning, – tiltak for bedre og mer praksis, i første rekke praksis i kommunesektoren for helse- og sosialfagstudenter, og – læringsarealer.

Det digitale samfunn: Økende digitalisering endrer samfunnets behov for kunnskap og kompetanse. Langtidsplanen legger vekt på at det er viktig at vi forstår den kulturelle konteksten som teknologien inngår i. Humanister og samfunnsvitere er derfor viktige i den offentlige samtalen om hva vi som samfunn vil med teknologien. Langtidsplanen skal styrke forskningsinnsatsen om potensielt sårbarhet som som følge av digitalisering og den skal styrke forskningen om de sosiale og kulturelle endringer som følger av den raske teknologiske utviklingen. Dette tverrfaglige perspektivet passer godt med det samarbeidet vi allerede er igang med på tvers av fagmiljøer på HiØ.

Dette innlegget ble publisert i Uncategorized. Bokmerk permalenken.