Ph.d. på HIØ – Hva skjer, a? VI

Det har gått nesten ett år siden Høgskolestyret vedtok at det skal arbeides for å etablere en ph.d.-utdanning innen fagområdet «Det digitale samfunn». Fra vår siste oppdatering i november 2018 inntil nå har mange aktiviteter blitt gjort på HiØ som er viktig for videre arbeid med ph.d.-etableringen.

Arbeidsgruppen for ph.d.-etableringen, med hjelp fra Forskningsenheten, har jobbet med flere saker som kartlegging av fagmiljø, analyser av undersøkelser, ph.d.-studiemodell og andre administrative forberedelser. Den 1. februar skal arbeidsgruppen levere en rapport til styringsgruppen med anbefalinger om studiemodell og videre arbeid. Rapporten inkluderer et sammendrag av alle aktiviteter som ble gjennomført i 2018 og planer for 2019 med innspill fra våre fagavdelinger. I utgangspunktet jobbet Arbeidsgruppen  med en tverrfaglig ph.d.-studiemodell som skal omfatte alle fagavdelingene HiØ. Tverrfaglig samarbeid vil bli en nøkkelaktivitet og er viktig for strategiske avgjørelser. Ph.d.-studiemodellen vil bli utformet i mer detalj gjennom videre diskusjoner mellom HiØs aktuelle forskningsmiljø og høgskoleledelsen (mest sannsynlig i første delen av 2019). I tillegg, vil arbeidsgrupperapporten også inkludere innspill fra  NOKUT- Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning.

Kilde: nokut.no

Tirsdag 15. januar møtte  arbeidsgruppens medlemmer  Arnstein Hjede, Beth Linde, Annette Veberg Dahl og  Trine Eker Christoffersen og meg selv opp i Lysaker til vårt første besøk hos NOKUT. I forkant hadde vi sendt en beskrivelse av hvordan vi hadde kommet frem til studiemodellen vi presenterte. NOKUT understreket at et ph.d.-program basert på flere fagmiljøer/studieretninger/moduler må beskrives godt og alle tverrfaglige koblinger må komme tydelig frem. Vår «take a home message»ble: Ph.d.-programmet må ha en sammenheng! Det kom ikke som en overraskelse på oss, men er noe vi har vært klar over og vil jobbe mye med fremover.

Det generelle inntrykket etter møtet med NOKUTs var positivt og vi gleder oss til å fortsette med etableringsarbeidet. Da blir tverrfaglige koblinger og samarbeid mellom våre fagmiljø, utvikling av institusjonellesamarbeidsavtaler med etablerte forskning/utdanning institusjoner og strategisk rekrutering viktig.  For å nevne noe.

 

Kilde: Colourbox

Vår serie av tverrfaglige seminarer fortsetter! Neste seminar skal avholdes på Avdeling for helse og velferd 21. mars 2019. Vi skal får høre flere av våre egne forskere og en ekstern foredragsholder. Be updated here!

For å holde deg oppdatert på ph.d. prosessen og som de kommende avgjørelsene om strategisk finansierte  ph.d.-stillingene, vennligst følg med på vår ph.d.-nettside.

Dette innlegget ble publisert i phd, Uncategorized. Bokmerk permalenken.