Gjesteblogg om språksatsinga – Språkfag på lag!

Strategisk plan 2019–2022: Språk i opplæringa som strategisk forskningsprogram

Vi brenner for den tverrfaglige språksatsinga og har stor tro på at vi kan bli blant de internasjonalt ledende på dette feltet gjennom stadig økende samarbeid på tvers av språkfaga på HiØ.

Som avtroppende ledere i det forrige språksatsingsområdet, arbeidspakke 2 innafor SKuL – Skole, kunnskap og lærerutdanning, arrangerte vi i desember et åpent allmøte for alle språkfagansatte. (To møtedager med samme innhold fordi det var vanskelig for folk å finne tid i eksamensperioden). Dette var uformelle, faglige idemyldringsmøter der alle med faglig interesse for Språk i opplæringa var velkomne med alle slags innspill, med mål om å kunne formulere et rådgivende dokument til ledelsen med forslag til hva et slikt strategisk forskningsprogram kan bygge på fagtematisk. I dette blogginnlegget vil vi skrive litt om hva slags tanker som kom fram i samtalene vi hadde.

Vi var alle enige i at «opplæringa» må tolkes i et livsløpsperspektiv; inkludere både skole, barnehage, høyere utdanning og andre typer språkopplæring. Vi var selvsagt også enige i at «språk» må tolkes bredt – det må inkludere både språk, litteratur, interkulturell kommunikasjon og andre relevante sider ved språkfaga. Det er også svært viktig at språksatsinga bygger på den forskningskompetansen vi allerede har, og dermed at både disiplinfaglig og mer direkte opplæringsrelevant tematikk får sin plass. Et utvalg av temaer som kom opp (enten på møtene eller i e-post etter at møtereferat ble sendt ut):

  • Hvordan lærer vi språk?
  • Språklæring i flerspråklige miljø (inkl. andrespråk, fremmedspråk etc.)
  • Språk- og litteraturdidaktikk generelt
  • Interkulturell kommunikasjon
  • Litteraturvitenskap
  • Grammatikk – i teori og praksis
  • Oversettelse – som forskningsfelt og som undervisningsmetode
  • Kosmopolitisme og migrantlitteratur
  • Dannelsesaspektet
  • Krysningspunkter mot «Det digitale samfunn», f.eks. korpuslingvistikk, nettundervisning i språkfag, digitale læremidler

Uansett fordypningstema må språksatsinga innebære en felles plattform og flere faglige samlingspunkter for all relevant forskning på HiØ. Det er både litteratur-, språk- og didaktikkforskere på både LU og ØSS – og Fremmedspråksenteret – og alle arbeider med språkopplæring i vid forstand. Gjennom et strategisk forskningsprogram kan vi styrke og framheve nåværende fellespunkter i forskninga vår, og helt garantert finne nye interessante kontaktflater også.

Mottoet vi foreslår er: Språkfag på lag!

Camilla Bjørke og Åshild Søfteland

Førstemanauensis Åshild Søfteland (LU) og  førstelektor Camilla Bjørke (ØSS) 

Foto Bård Halvorsen, HIØ

Dette innlegget ble publisert i Uncategorized. Bokmerk permalenken.