NVI-rapportering av vitenskapelig publisering

CRIStin-tall: Fristen for å registrere publiserte arbeider i 2018 i CRIStin-databasen var 31.januar i år. Det foreligger 207 poster på nivå 1 og 2 for godkjenning. Av dette er det 150 tidsskrift-artikler, 52 antologi-artikler og 5 monografier.  HiØ har aldri hatt så mange CRIStin-poster for godkjenning. Tilsvarende tall for 2017 er totalt 174 poster, fordelt på 6 monografier, 30 antologikapitler og 138 tidsskrift-artikler. Vi snakker her om antall registrerte poster som skal kontrolleres, og det er for tidlig å si noe sikkert om resultatet med hensyn til publikasjonspoeng. Erfaringsmessig vil de fleste postene bli godkjent for rapportering, så jeg kan med rimelig sikkerhet si at vi kan glede oss over en økning i vitenskapelig produksjon.

Hva skjer nå: Biblioteket er i gang med å godkjenne de aktuelle postene for NVI-rapportering. Vår oppgave er å kontrollere at postene i CRIStin tilfredsstiller formelle krav til godkjenning. Derfor kommer det i disse dager en del spørsmål til dere som forfattere om å få se arbeidene (når biblioteket ikke har tilgang), om arbeidene er fagfellevurdert, om korrekt utgivelsesår etc.

I dette arbeidet forholder vi oss til CRIStins rapporteringsinstruks. Det er viktig å være klar over at denne instruksen definerer hva som kan rapporteres som vitenskapelig snevrere enn hva mange vil gjøre. Eksempelvis kan ikke alt som står i et vitenskapelig tidsskrift godkjennes for rapportering. Det er et krav at artikkelen skal stå i tidsskriftets vitenskapelig del og være fagfellevurdert. Det vil igjen si at fagartikler, kommentarer, ledere, bokanmeldelser etc. ikke kan rapporteres. Vi opplever at instruksen ikke er helt dekkende for alle typer publisering innen enkelte fagområder, og at man kommer over grensetilfeller som det er vanskelig å vurdere.

Publiseringsutvalget: Når biblioteket er usikre på om en post kan godkjennes, sendes den over til høgskolens Publiseringsutvalg.  Det er blant annet vanskelig å avgjøre hva som er faglig og hva som er vitenskapelig i mange antologier/monografier på norske forlag på nivå. Disse forlagene gir ut både fagbøker/lærebøker og vitenskapelige antologier, og det er mye som tyder på at alle produksjoner nå blir fagfellevurdert med tanke på kravene i CRIStin-systemet. Publiseringsutvalget vurderer om arbeidene tilfredsstiller kravene til vitenskapelig publisering i rapporteringsinstruksen.

Sampublisering: I tilfeller hvor våre ansatte har publisert sammen med en ansatt ved en annen institusjon i Norge, må begge institusjonene godkjenne posten for at den skal være tellende. Hvis vi ikke er enige – og det skjer – sendes saken inn til CRIStins tvisteutvalg, oppnevnt av UHR.

Rapportering skjer 1.april, og ikke lenge etter vil det foreligge oppdatert statistikk her.

Det vises til tidligere blogginnlegg med en del nyttig fakta-informasjon:  Viktig informasjon om nivå-publisering og Det er snart sesong for registrering i CRIStin. Her er linker til informasjon og bestemmelser i CRIStin-systemet.

 

Dette innlegget ble publisert i Uncategorized. Bokmerk permalenken.