Publiseringsutvalget ved HiØ

Publiseringsutvalget ved HiØ er nettopp ferdig med sine møter før årets frist for NVI-rapportering* av vitenskapelige publikasjoner til CRIStin. Fristen nærmer seg nå med stormskritt (1. april). Det er biblioteksjefen som er ansvarlig for rapporteringa på vegne av HiØ,  men i vanskelige saker spiller publiseringsutvalget en viktig støtterolle i dette arbeidet. Det gir nemlig råd i saker der det er tvil om publikasjoner oppfyller alle fire kriterier for hva som – ifølge CRIStin – regnes som vitenskapelig i rapporteringssammenheng:

En vitenskapelig publikasjon må presentere ny innsikt
Den må være i en form som gjør resultatene etterprøvbare eller anvendelig i ny forskning
Den må også være i et språk og ha en distribusjon som gjør den tilgjengelig for de fleste forskere som kan ha interesse av den
Den må til slutt være i en publiseringskanal (tidsskrift, serie, bokutgiver, nettsted) med rutiner for «fagfellevurdering».

Fagfellevurderinga må også ha gått for seg på et klart definert vis (les gjerne nærmere om det i rapporteringsinstruksen). Med andre ord er det CRIStins instruks og definisjoner som setter rammene for hva slags type publikasjoner som kan NVI-rapporteres.

Tvilstilfellene der publiseringsutvalget skal gi råd til biblioteksjef, er ikke så mange. I denne runden (november 2018 – mars 2019) var til sammen 17 publikasjoner til behandling i utvalget: 11 ble godkjent og 6 ikke godkjent som vitenskapelige publikasjoner i henhold til CRIStins kriterier. Sett i forhold til det totale antall publikasjoner som rapporteres inn, er det relativt få som havner på publiseringsutvalgets bord. Årets rapporteringstall foreligger ikke ennå, men for 2017 rapporterte HiØ inn 166 publikasjoner.

Som regel handler sakene i publiseringsutvalget om de aktuelle publikasjonene oppfyller kravet om fagfellevurdering og/eller kravet om ny innsikt. Det kan være flere grunner til at dette er vanskelig å avgjøre, bl.a. at

  • utgiver av publikasjonen ikke kan redegjøre godt nok for om fagfellevurderinga er utført i henhold til de tre kravene som CRIStin opererer med.
  • publikasjonen har en hybrid form som balanserer mellom lærebok og vitenskapelig antologi. (Lærebøker skal ikke rapporteres som NVI-publikasjoner.)

Hvis din publikasjon skulle havne på publiseringsutvalgets bord en gang i framtida, skal du uansett vite at det ikke har noe med vitenskapelig kvalitet å gjøre. Utvalget skal kun vurdere om publikasjonene oppfyller CRIStins fire kriterier til vitenskapelige publikasjoner, ikke noe annet.

Til høsten vil publiseringsutvalget endre sammensetning, og nærmere informasjon om det vil komme på et seinere tidspunkt.

Publiseringsutvalget for rapporteringsåret 2018. F.v.: biblioteksjef Else Helene Norheim, professor Anna-Lena Kjøniksen (IR), konstituert prorektor Annette Veberg Dahl (leder av utvalget), forskningsdirektør Trine Eker Christoffersen, dosent Arnstein Hjelde (LU), Professor Karen Patrick Knutsen (ØSS) var ikke til stede da bildet ble tatt. Sekretær Øyvind Fjeldbu er fotograf.

*NVI står for Norsk vitenskapsindeks.

Dette innlegget ble publisert i Uncategorized. Bokmerk permalenken.