Etikk i forskningssøknader

Det er mange som for tiden sitter og svetter over forskningssøknader til NFR med frist 10. april. Forskerne må blant annet overbevise evaluator om at det foreslåtte prosjektet bringer med seg noe nytt, at det vil få en effekt i samfunnet, at man har riktig forskerteam, og ikke minst å vise at man har gjort en vurderinger av prosjektets etiske problemstillinger. Dette gjelder ikke bare prosjekter som skal forske på mennesker og dyr, forskningsetikk er mye mer enn det og gjelder for alle forskningsfelt.

Forskningsrådet har gjort flere endringer i kriteriene de vurderer søknadene etter. Krav om tydelig vektlegging av etikk og integritet er en av dem. Forskningsrådet mener de etiske refleksjonene ikke har blitt fremhevet som viktig nok, de fleste søknadsmaler har frem til nå hatt etiske vurderinger helt på slutten av prosjektbeskrivelsen.

Fra 2019 har Forskingsrådet innført nye overordna vurderingskriterier eksellense, impact og implementering, og det blir avgjørende med god karakter på alle tre for å få finansiering. Drøftingen av etiske problemstillinger har blitt en del av eksellense- delen og får dermed en mye tydeligere innvirkning på karaktersettingen.

Vektleggingen av etikk og integritet er enda større i EU-søknader. Her forventes det svært utfyllende og detaljerte beskrivelse om etikk. I tillegg kan eksterne etikkeksperter eller -komiteer kobles på prosjektet før pengene blir utbetalt, eller i hele prosjektperioden. Selv om en slik prosess kan virke overveldende, kan det bidra til viktig refleksjon og justeringer i prosjektet, som så igjen kan forebygge og forhindre etiske utfordringer.

Mitt råd er at dere setter dere godt inn i hva som menes med forskningsetikk og ta gjerne kontakt med Forskningsenheten for nyttige tips.

Jeg vil også oppfordre alle til å delta på lunsjseminar om forskningsetikk og redelighet i forskning, 2. mai kl. 11.30- 12.30,  på studiested Fredrikstad. Foredragsholder, Ellen- Marie Forsberg, har deltatt i flere NFR og EU prosjekter med fokus på redelighet i forskning og Responsible Research and Innovation (RRI).

Vel møtt!

Bilde: Colourbox

Dette innlegget ble publisert i Uncategorized. Bokmerk permalenken.