We got PES!

 

 

 

Høgskolen har nettopp mottatt en rammebevilgning på 600.000,- fra Forskningsrådet i såkalt prosjektetableringstøtte (PES). Dette virkemiddelet i Forskningsrådet skal bidra til at norske institusjoner skal kunne posisjonere seg for EU-deltakelse, og gi våre forskere bedre betingelser for posisjonering og/eller søknadskriving.

Ved HIØ er vi kjent med fire slike H2020-initiativ for 2019, og det kan dukke opp flere ila året. Vi har også budsjettert for deltakelse på såkalte «broker events» i PES-søknaden. Der kan man få informasjon om aktuell utlysning og møte potensielle partnere. Anyone?

Seniorrådgiver Kjell Ove Kjølaas administrerer PES-rammebevilgningen, så ta kontakt dersom du har spørsmål eller planer om søknad eller «broaker events».

Siden 2015 har HIØ mottatt mer enn to millioner PES-kroner, men ikke hentet inn de helt store EU-midlene. «Det er svært hard konkurranse om disse midlene og høgskolen har ikke lyktes i så stor grad som ønsket, til tross for gode evalueringer på enkelte av søknadene»,  ble jeg sitert på i en artikkel i Khrono tidligere i år. Artikkelen formidlet at enkelte institusjoner får mer i støtte om å søke EU-midler fra NFR, enn de får i EU-midler. Og HIØ var i fokus.

Tallene i artikkelen er riktige, men likevel verdt et skråblikk. Innstilte midler i H2020 til HIØ fra søknad i 2018 er ikke med i regnestykket, men PES-midler vi mottok i 2018 ble benyttet til dette. Da vil tallene endre seg en del i vår favør. Vel, nok om det. Vi ser fremover og satser på at neste gang det skrives om HIØ i denne sammenheng er det om en av våre forskere som har mottatt midler fra EU, og ikke en forskningsdirektør som må uttale seg.

Mindre institusjoner uten et eget EU-apparat, eller så mye som en dedikert EU-rådgiver (men vi jobber med saken:-), har derimot meget god nytte av PES-midler for bl.a. kjøp av konsulenttjenester.  Det har NFR forstått. Det opplyses i kontrakten vi mottok at det ikke utelukkende har blitt lagt vekt på oppnådde resultater fra rammeprogrammet ved tildeling, men at institusjoner med relativ liten erfaring og lav deltakelse i Horisont2020-prosjekter tilgodeses med PES-milder. Fornuftig.

Vi fikk like mye i PES-midler som i fjor (takk til Kjell Ove for en god søknad), og denne bevilgningen skal forvaltes etter beste evne.

Dette innlegget ble publisert i Uncategorized. Bokmerk permalenken.