NVI-rapporteringen for 2018 er vel overstått

1.april var datoen for rapportering av publiserte forskningsresultater i 2018, og vi har nå fått tall og statistikk som forteller litt mer om resultatene.

Den viktigste meldingen er at de fleste pilene for HiØ peker oppover, og at vi har levert et godt resultat. Det er naturlig nok svingninger i resultatene på avdelingene, men det totale resultatet for HiØ viser at vi er på riktig vei.

Ved utregning av poeng bruker man en formel hvor forfatterandeler, publikasjonsform, nivå (1 eller 2) og internasjonalt samarbeid inngår.

Høgskolen i Østfold har i 2018

  • 194,9 publiseringspoeng – en økning på 18,6 i forhold til fjoråret
  • Poengene er fordelt mellom periodika-artikler (72,8%), kapitler i antologier (22,5%) og monografier (4,7%.)
  • Nivå 2: 20,3% av publiseringspoengene er på nivå 2, mot 10,35% i 2017
  • En drøy tredjedel av publikasjonene får uttelling for internasjonalt samarbeid. Dette tallet har vært stabilt de tre siste årene
  • HiØ har 111,9 forfatterandeler, mot 100 i 2017

Se NSD og CRIStin for statistikk og sammenligninger med andre institusjoner. Biblioteket vil legge ut mer statistikk for HiØ på nettsidene.

LU: Det er Avdeling for lærerutdanning som har best produksjon hos oss i år: 55,7 poeng er en solid økning i forhold til fjoråret, da avdelingen fikk 27,9 poeng. GRATULERER.

ØSS: Avdeling ØSS er nummer 2 med 46,3 poeng, til tross for en nedgang i forhold til 2017 (68,8 poeng). ØSS er imidlertid overlegen med hensyn til publisering på nivå 2: 42,1% av publiseringspoengene er på nivå 2. GRATULERER.

Open access: Det er tidligere foreslått at Norsk Publiseringsindeks endres til også å omfatte open access publiseringer, blant annet som følge av implementeringen av Plan S. Fra informert hold har jeg fått signaler på at det ikke vil skje, men at man heller vil se på en egen komponent for å premiere/stimulere til åpen publisering.  Det gjenstår å se hva som blir bestemt. Statistikken viser at 20% av HiØs NVI-publiseringer i 2018 var helt åpne (gold open access). Det er ikke bra nok i forhold til hva myndighetene etter hvert vil kreve, men en kjapp sammenligning viser at vi ligger på samme nivå som flere andre i UH-sektoren. HiØ hadde samme andel open accesss også i 2017.

Med dette vil jeg få takke for meg på denne bloggen og ønske HiØs forskere lykke til videre.

Bilderesultat for cristin

Dette innlegget ble publisert i Uncategorized. Bokmerk permalenken.