Ph.d. på HIØ – «Hva skjer, a?» – VIII

Styringsgruppen for etablering av en ph.d.-utdanning ved HIØ har endret arbeidsgruppens sammensetning. Den har til nå i stor grad bestått av studie- og FoU-ledere, noe som har vært formålstjenlig i en periode der man har definert aktuelle fagområder ut fra kartlegging av forskningsaktivitet.

Disse utpekte fagområdene skal nå styrkes, emner skal utvikles, læringsutbytter skal defineres osv. Derfor er det på tide å inkludere fagpersoner med god kjennskap til aktuelle fagmiljø og evner til å koordinere slikt arbeid.

Arbeidsgruppens fagpersoner blir nøkkelpersoner i satsingen som skal

  • inkludere aktuelle fagpersoner slik at krav til fagmiljø i en ph.d.-utdanning oppnås
  • fremme initiativ som skaper grobunn for relevant forskningsaktivitet av høy kvalitet
  • koordinere utviklingen av fagmodulene i samsvar med en utviklingsplan
  • ta ansvar for det faglige innholdet i akkrediteringssøknaden i samarbeid med øvrig relevant fagmiljø

Så hvem er nå disse nøkkelpersonene? Det finner du HER.  I tillegg finner du arbeidsgruppens administrative halvdel og mandatet.

De nevnte fagområdene er illustrert i en arbeidsmodell (se figur under). Eller «propellen», som den kalles.  Denne skal anses som et utgangspunkt, men samtidig en føring for videre arbeid.

Det er definert fire tverrfaglige områder eller moduler; DigiTech, DigiLearn, DigiWork og DigiHealth. Nøkkelpersonene skal koordinere hver sin, og mer informasjon om dette kommer på nettsiden om «Det digitale samfunn» snart.

Modulene skal betraktes som tverrfaglige fagområder der flere av våre fagavdelinger samarbeider, og ikke jamføres med fagavdelingenes inndelinger. Modulene, eller propellbladene, skal heller ikke anses som separate enheter, men kobles sammen til en tverrfaglig helhet som skal legge grunnlaget for ph.d.-utdanningen.  Helheten er forsøkt illustrert med piler, men det skal jobbes videre med illustrasjonen og den endelige utformingen skal lages av profesjonelle grafiske designere. 🙂

Figur: En arbeidsmodell som utgangspunkt for videre arbeid. Revideringer kan komme etter hvert som arbeidet skrider frem.

Dette innlegget ble publisert i Uncategorized. Bokmerk permalenken.