134 personer vil ta doktorgrad innen «Det digitale samfunn»

Høsten 2018 mottok høgskolens ledelse 23 prosjektforslag for mulige stipendiatprosjekter relevant for satsingen «Det digitale samfunn». Disse ble evaluert av eksterne ekspertkomiteer, og 7 stipendiatløp ble tildelt på grunnlag av dette og andre strategiske hensyn. Målrettet virksomhet fra toppledelsen resulterte deretter i at HIØ fikk midler fra Østfold Fylkeskommune for å delfinansiere enda et stipendiatløp. Så 7 ble til 8.

Disse 8 stipendiatstillingene har blitt utlyst nasjonalt, internasjonalt og bl.a. blitt presentert med en halvsides innrykk i Aftenposten. Med dette har HIØ tiltrukket seg en god del oppmerksomhet. Vi markerer oss bedre som forskningsinstitusjon, noe som bl.a. har resultert i en spennende henvendelse fra OsloMet 🙂

Hensikten med annonseringen, nemlig å tiltrekke oss søkere, har lyktes. Da søknadsfristen ble passert 10. mai kunne vi telle hele 134 søkere fra 35 forskjellige land.  Her ser dere en oversikt over søkerne fordelt på land.

Søkere fordelt på land
Albania 2
Bangladesh 1
Bolivia 2
Botswana 1
Brasil 3
Bulgaria 2
De Franske Sørterritorier 1
Egypt 1
Etiopia 2
Gahna 2
India 5
Iran 8
Italia 1
Jordan 4
Kasakhstan 1
Kina 5
Marokko 1
Myanmar 1
Nepal 5
Nigeria 1
Norge 53
Pakistan 12
Portugal 1
Russland 4
Spania 1
Sverige 4
Sør Korea 1
Sør-Afrika 2
Tunisia 3
Tyskland 1
Uganda 1
Ukraina 1
USA 1
Vietnam 1
Zimbawe 1
134

Grovsortering og planlegging av intervju er i gang, og vi håper at stipendiatene kan starte opp så raskt som mulig etter sommerferien.

Vi ivrer for å få disse på plass for å gi forskningsaktiviteten innen satsingsområdet en real boost. MEN (!) tempoet skal ikke gå på bekostning av kvalitet i prosessen og anstrengelsen for å identifisere best kvalifiserte kandidat. Lykke til med det.

Dette innlegget ble publisert i phd. Bokmerk permalenken.