Gjesteblogg – Innvilget interregprosjekt til tverrfaglig samarbeid mellom avdelingene HV og IT

AI som Beslutningsstøtte innen Helsevesenet

Høgskolen i Østfold har i samarbeid med Högskolan i Borås (HB) fått innvilget støtte fra Interreg til et prosjekt for å se på mulighetene for å bruke kunstig intelligens (AI) til å forbedre beslutningstøtten innen helsevesenet. Målet er å utvikle et felles system for beslutningsstøtte for bruk på begge sider av grensen; som vil ha en rekke fordeler. En økt nøyaktighet i prediksjonen av et sykdomsforløp vil kunne bedre prognosene til pasientene på begge sider av grensen. Bedre prediksjoner vil også kunne gi grunnlag for at de tilgjengelige ressursene innen helsevesenet blir utnyttet på best mulig måte.

I tillegg til HiØ og HB vil Sykehuset i Østfold samt en rekke selskaper med på begge sider av grensen være tilknyttet prosjektet. Involvering av næringslivet vil kunne bidra til bedre forutsetningene for å utvikle produkter og teknologiske hjelpemidler som det finnes et behov for innen helsevesenet, og derigjennom kunne utvide markedet og øke sysselsettingen.

Det grenseoverskridende samarbeidet er viktig for å sørge for tilstrekkelig og relevant datagrunnlag for å kunne utvikle gode AI-løsninger for regionen. Det vil i prosjektet bli samlet inn data fra en rekke kilder på begge sider av grensen for å få et så bredt datagrunnlag som mulig slik at AI-løsningene for beslutningsstøtten kan bli så gode som mulig.

Det eksisterer allerede et godt samarbeid på akuttmedisin mellom Norge og Sverige. Et felles system for beslutningsstøtte vil gjøre det lettere å også kunne samarbeide på andre måter i fremtiden. Det vil bli etablert et felles dataregister for utvikling av løsninger basert på data i denne regionen. Dette registeret, samt nettverkene som skapes gjennom prosjektet, vil legge grunnlaget for økt samarbeid i grenseregionen, også etter prosjektperiodens slutt.

Skrevet av: Finn Samuelsen og Lars Vidar Magnusson

Dette innlegget ble publisert i Uncategorized. Bokmerk permalenken.