Løp og søk!

Søknadsstipend – neste frist for å søke er 1. oktober

For uinnvidde kan det opplyses at søknadsstipend er interne midler til å utarbeide søknader om eksterne forskningsmidler. Det gis kun støtte til å utarbeide søknader om FoU-prosjekter der HiØs andel er minst 500 tusen kr (dette utelukker søknader om kvalifiseringsstøtte fra Oslofjordfondet/Vikenfondet).

Søknaden om stipend må inneholde følgende:

  • Tittel på FoU-prosjektet + en kort beskrivelse
  • Evt. samarbeidspartnere
  • Hvor søknaden skal sendes (EU, Interreg, Forskningsrådet, etc). Oppgi også lenke til utlysningen.
  • Budsjettramme for FoU-søknaden og HiØs andel av rammen (utenom HiØs evt. egenandel)
  • Søknadsfrist for den aktuelle utlysningen – denne kan være inntil ca. 3 måneder fram i tid, regnet fra datoen stipendsøknaden behandles. Det må dessuten ikke være urimelig kort tid mellom den interne søknadsbehandlingen og fristen for FoU-søknaden.
  • Oversikt over hvordan midlene skal brukes, inkludert avdelingens bidrag (frikjøp, konsulentbistand og/eller andre direkte utgifter).

Fullstendig informasjon om ordningen finner du HER.

Det er per i dag 167 tusen kroner tilgjengelig til slike stipend i 2019.

Ta gjerne kontakt med kok@hiof.no hvis du har spørsmål.

Fra colorbox.com
Dette innlegget ble publisert i Uncategorized. Bokmerk permalenken.