Har du hørt om mirror journals?

Gjennom arbeidet med Publiseringsfondet dukker det av og til opp nye problemstillinger. I sommer fikk vi en henvendelse fra Anna-Lena Kjøniksen, som er så dreven i dette at hun klarte å styre utenom, men hadde likevel et spørsmål til oss i Forskningsenheten og på bibliteket: hva var dette?

Det Anna-Lena hadde kommet over, var et mirror tidsskrift. Problemstillingen var som følger: hun var klar til å sende inn et manuskript, og hadde peilet seg inn Chemical Engineering Science, som er på nivå 2 med en impact factor på 3,372.

Det viser seg imidlertid at dersom hun ville publisere artikklen open access (som er gratis siden vi har en avtale med Elsevier), måtte hun sende den til Chemical Engineering Science: X, som ikke er registert med hverken nivå eller impact factor.

Under prosessen med å sende inn manuskriptet via nettsidene til Elsevier måtte hun velge mellom subscription-tidsskriftet eller open access-tidsskriftet. Anna-Lena, som har god erfaring og kompetanse på dette, sjekket heldigvis open access-tidsskriftet før hun gikk videre, men det kan fort gjort å bare krysse av i en tilfeldig boks her.

Her ville ikke publisering i Open Access-tidsskriftet ført til publiseringsstøtte fra HiØ, siden retningslinjene slår fast at publiseringskanalen (tidsskrift, serie, forlag) må være godkjent på nivå 1 eller 2 i NSDs register over publiseringskanaler for å utløse støtte.

Hva er så dette tidsskrift X? Det er et eksempel på en såkalt mirror journal. Tidsskriftet har nærmest identisk tittel med tidsskriftet det «speiler», og utgis av samme utgiver og har de samme prosessene for godkjenning og publisering – men siden de er nyopprettede har de foreløpig ikke noen impact factor eller nivå. Bakgrunnen for opprettelsen av mirror journals er blant annet kritikken utgiverne har fått rettet mot hybridtidsskrifter (lenke) og «dobbel-dipping». Samtidig er det mindre risiko for forleggerne å opprette mirror journals framfor å opprette totalt ukjente, nye OA tidsskrifter som har stor risiko for å mislykkes. En fordel ved denne modellen er at redaksjonens og peer reviewernes avgjørelser blir tatt helt uavhengig av den finansielle modellen – det er først i siste instans forfatteren tar avgjørelsen om hvilket av tidsskriftene artikkelen skal publiseres i.

Du kan selv foreslå et mirror journal som godkjent publiseringskanal. Fristen for å foreslå nye publiseringskanaler for godkjenning for inneværende publiseringsår er 30. november.  Se kriterier for godkjenning her.

Dette innlegget ble publisert i Uncategorized. Bokmerk permalenken.