Innovasjonsprosjekt eller tverrfaglig forskningsprosjekt?

Planlegger du å søke om eksternfinansiering til ditt drømmeprosjekt? Det er mange spennende utlysninger i månedene som kommer. I dagens Hva skjer’a vil vi tipse om to av dem.

Innovasjonsprosjekter i offentlig sektor

Norges forskningsråd lyser ut om lag 185 millioner kroner i FoU-støtte til innovasjonsprosjekter i offentlig sektor. Fristen er 25. september. Midlene skal gå til prosjekter der offentlige virksomheter trenger forskning i sitt innovasjonsarbeid og prosjektene skal føre til bærekraftig verdiskaping.

Det vil være mulig å søke støtte til prosjekter som er innenfor en rekke ulike temaer, og mange sektorer og tjenesteområder vil finne en inngang for sitt innovasjonsprosjekt. Det vil også være åpent for prosjekter som går på tvers av sektorer og tjenesteområder.

Prosjektansvarlig må være en offentlig virksomhet, men en eller flere godkjente FoU-organisasjoner må delta i prosjektet. Les mer her.

Tverrfaglig forskningsprosjekt

NordForsk utlyser 120 millioner kroner til tverrfaglige forskningsprosjekt, med frist 13. november. Nordisk program for tverrfaglig forskning har som målsetting å fremme forskning av høy kvalitet som kombinerer og integrerer kunnskap fra flere fagområder. Nordisk nytte er også et sentralt vurderingskriterium.

Programmet retter seg spesielt mot tverrfaglige prosjekter som kombinerer ulike disipliner som står langt fra hverandre og sjelden samarbeider, eller prosjekter som tar for seg et forskningsspørsmål som krever en bestemt kombinasjon av kompetanse fra forskjellige fagområder. Maksfinansiering er 15 millioner kroner for et prosjekt på opptil 4 år. Søknaden må ha med partnere fra minst 3 nordiske land.

Les mer om utlysningen her.

Ta gjerne kontakt med forskningsenheten for å høre om flere utlysninger som kan være relevant for deg.

Da gjenstår det bare å ønske lykke til!

Foto: Colourbox.com
Dette innlegget ble publisert i Uncategorized. Bokmerk permalenken.