Unge forskerspirer og innovatører

Fra venstre: Harald Holone, Kim René Kristiansen Sydnes, Michael A. Lundsveen, Andreas Harnes, Nina Ewart (Foto: Hedvig E. Hovde Grønlund Moen)

Hvordan kan HiØ  legge til rette for at våre studenter kan være med på å løse morgendagens utfordringer gjennom forskning og innovasjon? I høgskolens strategiske plan står det at høgskolen skal «sørge for at bachelor- og masterstudentane våre blir inviterte til å ta del i forskinga og det kunstnarlege utviklingsarbeidet til dei fagtilsette.»

Ved å koble studentene tidlig på forskning, kan vi gi dem praktisk erfaring og en mer dyptgående fagkunnskap som jeg tror videreutvikler studentenes nysgjerrighet og engasjement for å løse utfordringer, både gjennom studiene og i den videre karrieren. , Under finner dere tips til samarbeid og muligheter HiØ har for å fremme kreativitet og skaperlyst hos våre studenter.

Innovasjon og entreprenørskap

Høgskolen har flere samarbeidspartnere som bidrar til kreativitet og innovasjonskompetanse. Vi har i flere år samarbeidet tett med Ungt entreprenørskap (UE) og starter hvert år opp flere studentbedrifter, særlig på IR. Lærerutdanningen har også hatt samarbeid med UE i sin opplæring om entreprenørskap i skolen på grunnskolelærerutdanningen. Mens IT- avdelingen hvert år kjører Innovasjonscamp.

Drivhuset Østfold er HiØs studentinkubator og har flere programmer og tjenester for å bidra til innovasjon og entreprenørskap. Drivhuset har to fokusområder: (1) Lære og gi studenter praktisk erfaring med entreprenørskap og (2) Hjelpe studenter som vil utvikle en idé eller starte eget selskap.

STUD-ENT er Forskningsrådets nasjonale konkurransearena hvor studenter i samarbeid med høyere utdanningsinstitusjoner kan søke om prosjektstøtte til studentdrevne forretningsideer. Hensikten er å bidra til økt studententreprenørskap gjennom å fremme forretningsideer som er kommet ut av forskningsresultater eller kunnskap studenter har ervervet gjennom studiet. Neste søknadsfrist er 12. februar, så spre det glade budskap.

Halden bibliotek åpner Makerspace i samarbeid med HiØ/IT

14. november 2019 åpner Halden bibliotek et Makerspace-tilbud for barn og unge i Halden. Makerspace er et verksted som tilrettelegger for læring og inspirasjon ved å bruke en form for digital sløyd – et rom fylt av verktøy og nyskapende teknologi. Et Makerspace ved biblioteket vil gi barn og unge et unikt tilbud om tidlig involvering og eksperimentering med teknologi. Det vil bli lagt til rette for at studentene ved IT- avdelingen kan jobbe med dette tilbudet som en del av sine studier.

Dette innlegget ble publisert i Uncategorized. Bokmerk permalenken.