Egenarkivering i Brage

Egenarkivering i Brage

Forskere som publiserer artikler med offentlig finansiering, skal i følge nasjonale retningslinjer gjøre artiklene sine åpent tilgjengelige. Vanligvis har forfatterne mulighet for å egenarkivere artikler i et åpent vitenarkiv ved sin institusjon etter avtale med tidsskriftforlaget. Enten kan det være mulig å arkivere en post-print versjon av artikkelen. Dette er den aksepterte fagfellevurderte versjonen av artikkelen, siste versjon før publisering, uten forlagets formatering/layout. Eller det kan være tillatt å arkivere forlagets publiserte versjon. Dette er den endelige versjonen av artikkelen, med forlagets formatering/layout og sidetall. Det er inngått nasjonale avtaler som innebærer at flere forlag tillater egenarkivering av publiserte artikler. Hvis HIØs forskere publiserer i tidsskrifter som ikke omfattes av de nasjonale avtalene, kan det søkes om støtte til åpen publisering, slik at den publiserte artikkelen kan egenarkiveres.

Hvorfor egenarkivere

Ved HIØ heter det åpne vitenarkivet Brage. Egenarkivering i Brage sikrer at artikler blir lagret for framtiden. Det fører også til at institusjonen har et arkiv over sin samlede forskningsproduksjon. Artikler som er arkivert i Brage, blir søkbare i Oria. Artiklene vil være synlige og tilgjengelige for alle.

Hvordan egenarkivere

Arkivering i Brage foregår via CRIStin. Etter at artikler er registrert i CRIStin, kan de lastes opp og leveres inn i Brage. Alle bibliografiske opplysninger som er registrert i CRIStin, følger automatisk med artikkelen over i Brage. Forfatterne kan laste opp og levere artikkelen selv, eller biblioteket kan hjelpe og veilede. Når artikler er lastet opp og levert til Brage, kontrollerer biblioteket at alle tillatelser er i orden før artikkelen blir åpent tilgjengelig.

Ta gjerne kontakt med biblioteket hvis du har spørsmål eller ønsker hjelp til egenarkivering i Brage.

Skrevet av Hanne Dybvik og Tatiana Volkova, biblioteket

 

Dette innlegget ble publisert i Uncategorized. Bokmerk permalenken.