Hvilke tidsskrifter krever publiseringsavgift?

Selv om Open Access betyr at vitenskapelige artikler ligger åpent tilgjengelige, er det som regel ikke gratis å publisere i et Open Access-tidsskrift. For å få dekket utgiftene til publisering må forfattere ofte betale en publiseringsavgift eller APC (Article Processing Charge), som varierer fra tidsskrift til tidsskrift og fra utgiver til utgiver. En APC er en administrativ avgift som skal dekke redaksjonelle og tekniske prosesser knyttet til publiseringen, og har ingen sammenheng med copyright-rettigheter.

 DOAJ er et register som gir deg fri tilgang til fagfellevurderte, vitenskapelige Open Access-tidsskrifter fra flere land. Dette registeret gir også en oversikt over hvilke tidsskrifter som krever publiseringsavgift. Per i dag krever 3 695 av de 10 084 tidsskriftene registrert i DOAJ en eller annen form for APC.

 Ved HiØ har vi opprettet et eget fond der du kan søke midler til å dekke slike publiseringsavgifter. Les mer om publiseringsavgifter på www.openaccess.no.

 Det er etablert et Open APC-initiativ som jobber for å legge fram oversikter på institusjonsnivå over avgifter som betales til Open Access-tidsskrifter. I tråd med Open Science-tankegangen ønsker de å bidra til et mer transparent publiseringssystem, der opplysningene kan gjenbrukes og kvalitetssikre overgangen fra et abonnementsbasert marked til en Open Access-infrastruktur. 

 Skrevet av Kjell Erik Johnsen og Torunn Skofsrud Boger, biblioteket

Dette innlegget ble publisert i Uncategorized. Bokmerk permalenken.