Åpen fagfellevurdering: pros and cons

Fagfellevurdering er en veletablert metode for å kvalitetssikre vitenskapelige publikasjoner. Metoden ser ut til å ha fått sin spede begynnelse i medisinfaget på 1700-tallet, men siden den gang har den blitt mye mer spesialisert, og den brukes i dag innen de fleste fag. Ja, den utgjør så å si selve fundamentet for å kunne hevde med stor grad av sikkerhet at vi har med en god vitenskapelig publikasjon å gjøre!

I mange år har fagfellevurderingen vært enten enkelt blind (forfatterne vet ikke hvem fagfellene er) eller dobbelt blind (verken forfatterne eller fagfellene kjenner hverandres identitet).

Etter hvert som Open Science har vokst fram, har en tredje variant av fagfellevurderingen gjort seg gjeldende: innovasjonen åpen fagfellevurdering. Selv om denne nye formen for fagfellevurdering kan settes sammen på litt ulike måter og derfor kan få noe ulikt uttrykk, er det et par fellestrekk som går igjen:

  • Forfatterne og fagfellene kjenner hverandres identitet (‘open identities’).
  • Rapportene fra fagfellevurderingen offentliggjøres sammen med publikasjonene (‘open reports’).

Er det noen fordeler med åpen fagfellevurdering? Tilhengerne hevder selvsagt at ja, fordelene kan være at

  • arbeidet som vitenskapelig ansatte legger ned som fagfeller, synliggjøres på en helt annen måte enn tidligere. Dette har jo som regel vært gratisarbeid, selv om det er prestisjefullt.
  • kvaliteten på det vitenskapelige arbeidet høynes i kraft av at fagfellevurderingen er åpen. Forfatter kan gå i dialog med fagfellene og diskutere åpent. Dette kan gjøre det enklere for tidsskriftredaksjoner å vurdere hva som er relevant kritikk og ikke.
  • selve publikasjonsprosessen åpnes opp, og de som er involvert, kan – gjennom å delta aktivt og diskutere fagfellevurderingene – få bedre innsikt i dens A–Å.

Downsides? Vel, det er vel ganske åpenbart at en fagfellevurderingsprosess som åpner opp for direkte diskusjoner mellom forfattere og fagfeller, står i fare for å bli i overkant ineffektiv. Derfor kreves det mer innsats og nye innovasjoner innenfor dette segmentet av vitenskapelig publisering som kan gi grobunn for en god videreutvikling.

  • Tips om nyhetssak om åpen fagfellevurdering i Khrono her.
  • Tips til artikkel om dette temaet (der fagfellevurderingene også er publisert): Schmidt, B., Ross-Hellauser, T., van Hedig, X., Moylan, E.C. (2018). Ten considerations for open peer review. Published online 2018 Jun 29. doi: 10.12688/f1000research.15334.1

Lisens: CC-BY-SA

Dette innlegget ble publisert i Uncategorized. Bokmerk permalenken.