Ph.d. på HiØ – «Hva skjer, a?» IX

Det er en stund siden det har blitt blogget om etableringsarbeidet for satsingsområdet Det digitale samfunn, men de som ønsker å lese om dette mellom bloggposter kan finne utfyllende informasjon på våre nettsider.

Der kan du bl.a. lese om

  • de 4 fagområdene DigiEd, DigiWork, DigiTech og DigiWork, og beskrivelsene av disse som fagmiljøene selv har utarbeidet
  • hvem som koordinerer disse spesialiseringsområdene (se også bildet under)
  • hvilke andre fagpersoner ved HiØ som per i dag inngår i etableringsarbeidet

Det er bedre fremdrift i de faglige kretser enn noen gang tidligere, mye takket være dyktige koordinatorer og motiverte forskere. Så fremdriften per november 2019 skjer primært i fagkretsene, ikke i administrasjonen. Det har vært en mål i denne oppstartperioden, og nå er vi på god vei dit.

Det har etter hvert også tilkommet en rekke stipendiater som jobber med problemstillinger relevant for digitalisering ved HiØ. Et krav til nyetablerte ph.d.-utdanninger er at det skal være minst 15 stipendiater i løp 5 år etter akkreditering. Vi har passert 15 for en god stund siden og kan vise til god rekruttering med et økende antall eksternfinansierte stipendiatløp. Og så håper vi KD vil øke antallet hjemler HiØ har slik at dette øker betydelig i 2020 og opp mot søknadstidspunktet som er november 2021.

Vi har planer om å starte opp en seminarrekke for denne gruppen stipendiater der stipendiatene presenterer sitt arbeid, treffer hverandre og hverandres veiledere. Dette med håp om å kna dette sammen til en helhet og inspirere til tverrfaglig arbeid. Et stipendiatforum for ALLE stipendiater ved HiØ står også på gjøremållisten.

Til sist er det viktig å presisere at modellen vi jobber etter er en arbeidsmodell, tittelen er en arbeidstittel og Digi-spesialiseringene er dynamiske. Så ingenting er hugget i stein, men det begynner å ta en god form. Så dersom vil du være med, må du henge på og kontakte den koordinatoren du mener ditt fagområde best faller inn under.

Her ser du koordinatorene presentert i tilfeldig rekkefølge:

  • Vigdis Grøndahl, koordinator for DigiHealth
  • Marit Helgesen, koordinator for DigiWork
  • Jan Høiberg, koordinator for DigiTech
  • Hilde Afdal, koordinator for DigiEd

Dette innlegget ble publisert i phd. Bokmerk permalenken.