Har du en ORCiD?

 

ORCiD (Open Researcher and Contributor ID) er en internasjonal standard for unik identifisering av forskere. Har du en ORCiD-identifikator er den knyttet til forskningsaktivitet din, og ikke institusjonen du er ansatt ved, og den kan derfor benyttes i hele forskerkarriéren din.

Gjennom denne identifikatoren blir forskningsresultatene dine knyttet til deg uavhengig om du skifter navn, bosted eller institusjonstilknytning. På denne måten blir du som forsker ikke forvekslet med andre, selv om f.eks. særnorske skrivemåter kan gi ulike utslag i ulike publikasjoner, spesielt internasjonalt. Dette fører igjen til at det blir lettere for andre å finne fram både til arbeidet ditt og deg som fagperson.

Mange databaser for vitenskapelig litteratur bruker ORCiD. Disse databasene kan brukes til for eksempel beregninger av H-indeksen din. I slike sammenhenger er det smart å ha en ORCiD, slik at det er sikkert at det er dine arbeider som inngår i beregningen. ORCiD vil sikre at resultater ikke kobles til feil person, og kan i tillegg forenkle søknadsprosesser knyttet til forskningsprosjekter, rapportering og analyse av resultatene.

Du kan enkelt skaffe deg din egen ORCiD ved å registrere deg her: https://orcid.org/register

Mer informasjon om ORCiD finner du hos ORCid , på Forskningsstøttesidene , ved å henvende deg til Forskningsenheten eller biblioteket.

 

 

Dette innlegget ble publisert i Uncategorized. Bokmerk permalenken.